[Lyrics] Nobody's Perfect - Miley Cyrus

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Nobody's perfect

Everybody makes mistakes...
Everybody has those days...
{1,2,3,4}

Everybody makes mistakes...
Everybody has those days...
Everybody knows what what I'm talkin' 'bout
Everybody get's that way..
Everybody makes mistakes...
Everybody has those days...
Everybody knows what what I'm talkin' 'bout... Everybody get's that way..

Sometimes I'm in a jam
I've gotta make a plan
It might be crazy
I do it anyway
No way to know for sure
I'll figure out a cure
I'm patchin' up the holes
But then it overflows
If I'm not doin' to well
Why be so hard on my self?

[Chorus]
Nobody's Perfect!
I gotta work it!
Again and again till I get it right
Nobody's Perfect!
You live and you learn it!
And if I mess it up sometimes.
Nobody's perfect.......

Sometimes I work a scheme
But then it flips on me
Dosen't turn out how I planned
gets stuck in quick sand
No problem, can be solved
Once I get involved
I try to be delicate
Then crash right into it
But my intentions are good{yeah yeah yeah}
Sometimes just mis-understood

Nobody's Perfect!
I gotta work it!
Again and again till I get it right
Nobody's Perfect!
You live and you'll learn it!
[Nobody's Perfect lyrics on <a href="https://isharebook.com/forums/redirector.php?url=https%3A%2F%2Fwww.metrolyrics.com%5D" target="_blank" rel="nofollow">https://www.metrolyrics.com]</a>

And if I mess it up sometimes...

Nobody's perfect
I gotta work it!
I know that i'll find a way.
Nobody's perfect!

Sometimes I fix things up
And they fall apart again.
Nobody's perfect

I know I mix things up
But I always get it right in the end.
{you know I do}

[Talking]
Next time you feel like its just one of those days
when you just can't seem to win
If things don't turn out the way you planned,
FIGURE SOMETHING ELSE OUT!
Don't stay down! Try again!{yeah}

[Singing]
Everybody makes mistakes...
Everybody has those days...
Everybody knows what what I'm talkin' about...
Everybody get's that way...
Everybody makes mistakes...
Everybody has those days...
Everybody knows what what I'm talkin' about...
everybody gets that way

[Chorus]
Nobody's Perfect!
I gotta work it!
Again and again till I get it right
Nobody's Perfect!
You'll live and you'll learn it!
And if I mess it up sometimes...
Nobody's perfect
I gotta work it
I know that I'll find a way
nobody's perfect
you'll live and you'll learn it
cause everybody makes mistakes

Nobody's Perfect
Nobody perfect no no
Nobody's perfect
Chẳng ai hoàn hảo

Ai cũng có những sai lầm
Ai cũng có những ngày như thế
1, 2, 3, 4

Ai cũng có những sai lầm
Ai cũng có những ngày như thế
Mọi người biết tôi đang nói về điều gì
Mọi người đều theo cách đó
Và ai cũng có những sai lầm
Ai cũng có những ngày như thế
Mọi người biết tôi đang nói về điều gì
Mọi người đều theo cách đó

Đôi khi tôi cũng mắc phải
Tôi đã có cho mình một dự định
Có thể là quá táo bạo
Dù sao tôi cũng làm
Chẳng có điều gì để chắc chắn
Tôi sẽ tìm ra phương pháp
Vá víu những chỗ hỏng
Nhưng lỗi lầm chẳng hết
Nếu như tôi không cố gắng để tốt hơn
Thì tại sao bản thân tôi lại quá chăm chỉ thế này

Chẳng có ai hoàn hảo
nhưng Tôi sẽ làm
MỘt lần nữa lại lần nữa cho tới khi tốt mới thôi
Chẳng có ai hoàn hảo
Hãy sống và học biết điều này
Và đôi khi tôi có bừa bãi
thì biết rằng, chẳng có ai là hoàn hảo ...

Cũng có lúc tôi rất nghiêm chỉnh
Nhưng vẫn để lại những sai lầm
Chẳng ra khỏi thì những dự tính
làm sao có thể bám trụ đến cùng
Không vấn đề gì, vẫn giải quyết được
Một lần rơi vào tình trạng nan giải
nhưng sẽ cố gắng để mọi chuyện ổn thoả
và làm chủ tình hình
Dù những ý định luôn tốt
Nhưng dôi khi vẫn gây hiểu lầm

Chẳng có ai hoàn hảo
nhưng Tôi sẽ làm
MỘt lần nữa lại lần nữa cho tới khi tốt mới thôi
Chẳng có ai hoàn hảo
Hãy sống và học biết điều này

Và đôi khi tôi có bừa bãi

Chẳng ai là hoàn hảo
Nhưng tôi sẽ làm
Tôi biết mình sẽ tìm ra cách
Dù chẳng ai là hoàn hảo !

Đôi khi tôi vẫn sắp đặt vài chuyện
và rồi chúng lại lung tung ra.
Chẳng ai là hoà hảo .

Tôi biết mình có sắp xếp cho vài chuyện
Nhưng cuối cùng thì tôi làm đúng
(bạn biết tôi có làm mà)

[nói]
Sau này bạn có cảm nhận một trong những ngày đó
đó là khi bạn chẳng thể nào thắng hơn
Nếu vài chuyện không nằm trong kế hoạch
Hãy tính toán lại cho thứ khác !
Đừng xuôi tay ! Thử lại lần nữa nào!

[...]
Ai cũng có những sai lầm
Ai cũng có những ngày như thế
Mọi người biết tôi đang nói về điều gì

Mọi người đều theo cách đó
Và ai cũng có những sai lầm
Ai cũng có những ngày như thế
Mọi người biết tôi đang nói về điều gì

Mọi người đều làm theo cách đó


Chẳng có ai hoàn hảo
nhưng Tôi sẽ làm
MỘt lần nữa lại lần nữa cho tới khi tốt mới thôi
Chẳng có ai hoàn hảo
Hãy sống và học biết điều này
Và đôi khi tôi có bừa bãi
thì biết rằng, chẳng có ai là hoàn hảo
Chẳng ai là hoàn hảo
Nhưng tôi sẽ làm
Tôi biết mình sẽ tìm ra cách
Dù chẳng ai là hoàn hảo
Bạn sẽ sống và sẽ học biết điều này
Vì ai cũng có những sai lầm

Chẳng ai là hoàn hảo
Chẳng có ai
chẳng ai là hoàn hảo cả
... 
×
Quay lại
Top