[Lyrics] Tell Me Everything - Vox Angeli

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Tell me everything
Everything you feel
`Cause I need to know
If this love is real x2

Waiting for an answer baby
An answer from you
I`m looking for a reason baby
A reason to do to do
Things are fill me up inside
I`m feeling so blue without you
I just want you by my side

Tell me everything
Everything you feel
`Cause I need to know
If this love is real x2

Waiting for an answer baby
An answer from you
I`m looking for a reason baby
A reason to do to do
Things are fill me up inside
I`m feeling so blue without you
I just want you by my side

Tell me everything
Everything you feel
`Cause I need to know
If this love is real x2
Hãy nói với anh mọi điều
Mọi điều mà em cảm nhận thấy
Vì anh cần biết
Tình yêu này có thực không

Chờ đợi một câu trả lời đó em yêu
Một câu trả lời từ em
Anh kiếm tìm một lý do em yêu
Một lý do để làm, để làm
Những điều đầy chất chứa trong anh
Anh cảm thấy buồn, thiếu vắng em
Anh chỉ muốn em bên mình

Hãy nói với anh mọi điều
Mọi điều mà em cảm nhận thấy
Vì anh cần biết
Tình yêu này có thực không

Chờ đợi một câu trả lời đó em yêu
Một câu trả lời từ em
Anh kiếm tìm một lý do em yêu
Một lý do để làm, để làm
Những điều đầy chất chứa trong anh
Anh cảm thấy buồn, thiếu vắng em
Anh chỉ muốn em bên mình

Hãy nói với anh mọi điều
Mọi điều mà em cảm nhận thấy
Vì anh cần biết
Tình yêu này có thực không

 

×
Quay lại
Top