[Lyrics] Gamble Everything For Love - Ben Lee

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Gamble everything for love, gamble everything
Put it in a place you keep what you need
You can gamble everything for love if you’re free
You gotta gamble everything for love

Baby are ya cold, are ya cold baby
I could wrap you up, wrap you up in my love
If you wanna, you can gamble everything for love
If you wanna, you can gamble everything for love.

Tell me are you feeling lost, have you crossed
In the places that you never knew to get through
Tell me are you gonna cry all night
Tell me the truth, and I’ll tell you the truth
If you gamble everything for love
You gonna be alright, alright

Make a list of things you need, leave it empty
Except for number one, write “love”, gamble everything
Keep it under lock and key
If you wanna, you can gamble everything for love

Love me with an open heart tell me anything
We can find a place to start to gamble everything
We can set this thing apart, cos we’re gonna, gonna
Gamble everything for love

Tell me do you lose your way each day
Are there people you don’t recognize, do they lie?
Tell me does it make you feel too real?
Tell me the truth, and I’ll tell you the truth
If you gamble everything for love
You gonna be alright, alright

Oooh you can go your own way,
Oooh you can go your own way,
Oooh you gotta go your own way
If you gamble everything for love
If you gamble everything for love

Gamble everything for love, gamble everything
Put it in a place you keep what you need
You can gamble everything for love if you’re free
You gotta gamble everything for love

Tell me are you gettin’ hurt, is it worth it?
Tell me are the people strange, do they change?
Tell me are you letting go, do you know?
I’ll tell you the truth, if you tell me the truth
If you gamble everything for love
If you gamble everything for love
If you gamble everything for love
You gonna be alright, alright

Alright.

Đánh cược tất cả vì tình yêu, đánh đổi tất cả vì tình yêu
Để chúng ở nơi em cất giữ nhựng thứ em cần
Em có thể đánh cược tất cả vì tình yêu, nếu em tự do
Em sẽ đánh đổi tất cả vì tình yêu

Em yêu, em có lạnh không, em có lạnh không
Anh có thể bảo bọc, ấp ủ em bằng tình yêu của anh
Nếu em muốn, em có thể đánh đổi tất cả vì tình yêu
Nếu em muốn, em có thể đánh đổi tất cả vì tình yêu

Nói anh nghe em có cảm thấy lạc lối, em đã vượt qua được chăng
Tại nơi em không bao giờ biết để vượt qua
Nói với anh có phải em đang khóc suốt đêm
Nói anh nghe sự thật, và anh cũng sẽ nói thật
Nếu em đánh cược tất cả cho tình yêu
Em sẽ ổn thôi, ổn thôi

Liệt kê danh sách những thứ em cần, để nó trống không
Ngoại trừ điều đầu tiên, viết rằng \"tình yêu\", đánh cược tất cả vì tình yêu
Hãy cất kĩ và khoà lại
Nếu em muốn, em có thể đánh đổi tất cả vì tình yêu

Tình yêu là một trái tim rộng mở nói cho anh biết mọi điều
Chúng ta có thể tìm thấy một nơi để bắt đầu đánh cược tất cả
Chúng ta có thể xoá bỏ điều đó, vì chúng ta sẽ, chúng ta sẽ
Đánh cược tất cả vì tình yêu

Nói anh nghe có phải mỗi ngày em đều lạc lối
Có phài có những người mà em không nhìn nhận, họ có nói dối không?
Nói anh nghe có phải điều đó khiến em cảm thấy quá thực tế
Nói anh sự thât, anh cũng sẽ nói thật
Nếu em đánh cược tất cả cho tình yêu
Em sẽ ổn thôi, ổn thôi

Oooh em có thể đi theo con đường của riêng mình
Oooh em có thể đi theo con đường của riêng mình
Oooh em sẽ đi theo con đường của riêng mình
Nếu em đánh cược tất cả cho tình yêu
Nếu em đánh cược tất cả cho tình yêu

Đánh cược tất cả vì tình yêu, đánh đổi tất cả vì tình yêu
Để chúng ở nơi em cất giữ nhựng thứ em cần
Em có thể đánh cược tất cả vì tình yêu, nếu em tự do
Em sẽ đánh đổi tất cả vì tình yêu

Nói anh nghe có phải em đang đau đớn, có đáng không?
Nói anh nghe những người đó có xa lạ, họ đang thay đổi phải không?
Nói anh nghe có phải em đang buông xuôi mọi thứ, em có biết?
Anh sẽ nói sự thật, nếu em thành thật với anh
Nếu em đánh cược tất cả cho tình yêu
Nếu em đánh cược tất cả cho tình yêu
Nếu em đánh cược tất cả cho tình yêu
Em sẽ ổn thôi, ổn thôi

Ổn thôi.

 

×
Quay lại
Top