[Lyrics] Give A Little More - Maroon 5

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
You've been bad, and it goes on and on and on
Till you come home with me, Till you come home
You taste past the poison, you learn to love is wrong
I'm all alone baby, I'm all alone

I'm waiting for something, always waiting
Feeling nothing, wondering if it'll ever change
Then I give a little more, oh babe
I give a little more, oh babe

I'm not gonna love with ya, I'm not gonna love
And I'm not gonna love with ya, I'm not gonna love
Till I get a little more from you baby
I get a little more from you baby

You were wrong for turning me on and on and on
And on and on, yeah
You make it so hard

I'm waiting for something, always waiting
Feeling nothing, wondering if it'll ever change
Then I give a little more, oh babe
I give a little more, oh babe

I'm not gonna love with ya, I'm not gonna love
And I'm not gonna love with ya, I'm not gonna love
Till I get a little more from you baby
I get a little more from you baby

I have no defense
I know you're gonna get me in the end
And I cannot pretend
I ever want to feel this way again

I'm not gonna love with ya, I'm not gonna love
And I'm not gonna love with ya, I'm not gonna love
Till I get a little more from you baby
I get a little more from you baby

I'm not gonna love with ya, I'm not gonna love
And I'm not gonna love with ya, I'm not gonna love
Till I get a little more from you baby
I get a little more from you baby.
Em đã thật tồi tệ, và mọi chuyện cứ tiếp diễn
Đến khi em về nhà với anh, đến khi em về nhà
Em nếm qua hương vị độc dược, em biết tình yêu là sai trái
Anh ở một mình cưng à, anh ở một mình

Anh đang đợi điều gì đó, luôn luôn đợi
Chẳng cảm nhận được gì, liệu mọi thứ có thay đổi
Và rồi anh sẽ cho thêm chút nữa em à
Anh sẽ cho thêm chút nữa em à

Anh sẽ không yêu em, anh sẽ không yêu
Và anh sẽ không yêu em, anh sẽ không yêu
Tới khi anh nhận được chút tình cảm từ em
Anh nhận được chút tình cảm từ em

Em đã sai vì khiến anh phải lòng em
Phải lòng em, ừ
Em làm mọi thứ thật quá khó khăn

Anh đang đợi điều gì đó, luôn luôn đợi
Chẳng cảm nhận được gì, liệu mọi thứ có thay đổi
Và rồi anh sẽ cho thêm chút nữa em à
Anh sẽ cho thêm chút nữa em à

Anh sẽ không yêu em, anh sẽ không yêu
Và anh sẽ không yêu em, anh sẽ không yêu
Tới khi anh nhận được chút tình cảm từ em
Anh nhận được chút tình cảm từ em

Anh không có sự đề phòng
Anh biết em sẽ luôn có anh tới tận cùng
Và anh không thể giả vờ
Anh muốn trải nghiệm con đường ấy lần nữa

Anh đang đợi điều gì đó, luôn luôn đợi
Chẳng cảm nhận được gì, liệu mọi thứ có thay đổi
Và rồi anh sẽ cho thêm chút nữa em à
Anh sẽ cho thêm chút nữa em à

Anh sẽ không yêu em, anh sẽ không yêu
Và anh sẽ không yêu em, anh sẽ không yêu
Tới khi anh nhận được chút tình cảm từ em
Anh nhận được chút tình cảm từ em

 

×
Quay lại
Top