[Lyrics] Te Voy A Querer (I'm Going To Love You) - Jennifer Lopez

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Jennifer:
Aunque todo lo que ve se terminara
Even if all that is seen would end
Aunque ya nunca volviera a amanecer
Even if dawn would never come again
Si de pronto en el silencio me encontrara
If I would suddenly find myself in silence
yo me iría trás de tí lo sabes bien
I would go after you, you know it well

Y si fueras tú mi ultima esperanza
And if you were my last hope
Tras tu huella mi camino buscaré
After your trace i 'll look for my way

Creo en eso que el amor te lleva al cielo
I believe in that, that love takes you to the sky
De pedirte en el naufragio sálvame
To ask you in the shipwreck to save me
Creo en eso de esperar el día nuevo
I believe in that, to wait for the new day
Que lo nuestro es para siempre ya lo sé
That this thing of ours is for always I already know
Y que importa si el destino se indignara
And it does n't matter if fate would get angry
O si alguien dijera que este amor no puede ser
Or if someone would say that this love is imposible

Both:
Ay yo
Oh I
Si tu voz no la escuchara entre mis sueños
If I didn't listen to your voice in my dreams
Y tus ojos no me guiaran para ver
And your eyes didn't guide me to see
Volvería de otra vida por tu encuentro
I would come back from another life to meet you
Volvería para verte créeme
I would come back to see you, believe me

Ay yo
Oh I
Si tu voz no la escuchara entre mis sueños
If I didn't listen to your voice in my dreams
Y tus ojos no me guiaran para ver
And your eyes didn't guide me to see
Volvería de otra vida por tu encuentro
I would come back from another life to meet you
Volvería para verte créeme
I would come back to see you, believe me

Jennifer:
Ya las dudas y los miedos se me fueron
The doubts and the fears are already gone
Ya no tengo más secretos que esconder
I have no more secrets to hide
Y a partir de este momento yo decreto
And from this moment and on I decide
que no hay nadie que me pueda detener
that there is no one that can stop me

No no voy a pensar en que vendrá mañana
I won't be thinking in what tomorrow will bring
Quiero despertar contigo cada amanecer
I want to wake up with you every morning

Both:
Ay yo
Oh I
Si tu voz no la escuchara entre mis sueños
If I didn't listen to your voice in my dreams
Y tus ojos no me guiaran para ver
And your eyes didn't guide me to see
Volvería de otra vida por tu encuentro
I would come back from another life to meet you
Volvería para verte créeme
I would come back to see you, believe me

Ay dios si tu voz no la escuchara entre mis sueños
Oh god if I didn't listen to your voice in my dreams
Y tus ojos no me guiaran para ver
And your eyes didn't guide me to see
Volvería de otra vida por tu encuentro
I would come back from another life to meet you
Volvería para verte créeme
I would come back to see you, believe me

Jennifer:
Las penas pasadas ahora son historia
The past sorrows are now history
El umbral de las traiciones ya crucé
I 've already crossed the threshold of betrayals
Siento que tu amor me llevará a la gloria
I feel that your love will take me to heaven
Estoy lista para quererte ya lo sé
I 'm ready to love you, i already know

Both:
Ay yo
Oh I
Si tu voz no la escuchara entre mis sueños
If I didn't listen to your voice in my dreams
Y tus ojos no me guiaran para ver
And your eyes didn't guide me to see
Volvería de otra vida por tu encuentro
I would come back from another life to meet you
Volvería para verte créeme
I would come back to see you, believe me

Ay dios si tu voz no la escuchara entre mis sueños
Oh god if I didn't listen to your voice in my dreams
Y tus ojos no me guiaran para ver
And your eyes didn't guide me to see
Volvería de otra vida por tu encuentro
I would come back from another life to meet you
Volvería para verte créeme
I would come back to see you, believe me

Jennifer:
Te voy a querer aunque se oponga el viento
I 'm going to love you even if the wind would oppose
Y nadie esté de acuerdo te juro que esta vez ay yo
And no one would agree, i swear that this time oh I
Te voy a querer sin pedir opiniones sin dar explicaciones
I will love you without asking for opinions, without giving explanations
Soy libre para escoger
I 'm free to choose
Ay yo te voy a querer
Oh I 'm going to love you

Marc Anthony:
Si tu voz no la escuchara entre mis sueños
If I didn't listen to your voice in my dreams
Y tus ojos no me guiaran para ver
And your eyes didn't guide me to see
Volvería de otra vida por tu encuentro
I would come back from another life to meet you
Volvería para verte créeme
I would come back to see you, believe me
Nếu mọi thứ dường như đã kết thúc
Nếu bình minh không bao giờ quay lại nữa
Nếu bất chợt em có thể tìm ra bản thân mình trong yên lặng
Em sẽ đi theo anh, anh hiểu rõ mà

Nếu anh là hy vọng cuối cùng của em
Sau những bước đi của anh, em sẽ tìm cho mình một con đường riêng

Em tin rằng tình yêu có thể đưa anh lên trời cao
Để hỏi rằng liệu anh có cứu em trong con tàu bị đắm
Em tin rằng chờ đợi một ngày mới
Là điều mà em luôn chờ đợi
Chẳng có vấn đề gì nếu định mệnh có giận dữ
Hay nếu một ai đó nói rằng tình yêu là điều không thể

Oh em
Nếu em không thể nghe thấy tiếng anh trong giấc mơ
Và nếu đôi mắt anh không chỉ dẫn cho em
Em sẽ trở về từ một cuộc đời khác để gặp anh
Em sẽ trở về để gặp anh, tin em đi

Oh em
Nếu em không thể nghe thấy tiếng anh trong giấc mơ
Và nếu đôi mắt anh không chỉ dẫn cho em
Em sẽ trở về từ một cuộc đời khác để gặp anh
Em sẽ trở về để gặp anh, tin em đi

Sự nghi ngờ và những nỗi sợ đã ra đi
Em chẳng còn bí mật nào nữa để che giấu
Từ khoảnh khắc này và em quyết định
Rằng sẽ chẳng có người nào có thể ngăn cản em

Em chẳng quan tâm ngày mai rồi sẽ thế nào
Em chỉ muốn thức dậy cùng anh vào mỗi buổi sáng

Oh em
Nếu em không thể nghe thấy tiếng anh trong giấc mơ
Và nếu đôi mắt anh không chỉ dẫn cho em
Em sẽ trở về từ một cuộc đời khác để gặp anh
Em sẽ trở về để gặp anh, tin em đi

Oh em
Nếu em không thể nghe thấy tiếng anh trong giấc mơ
Và nếu đôi mắt anh không chỉ dẫn cho em
Em sẽ trở về từ một cuộc đời khác để gặp anh
Em sẽ trở về để gặp anh, tin em đi

Những nỗi buồn giờ chỉ còn là quá khứ
Em đã sẵn sàng để bước qua ngưỡng cửa của sự phản bội
Em cảm thấy rằng tình yêu của anh sẽ đưa em đến thiên đường
Em đã sẵn sàng để yêu

Oh em
Nếu em không thể nghe thấy tiếng anh trong giấc mơ
Và nếu đôi mắt anh không chỉ dẫn cho em
Em sẽ trở về từ một cuộc đời khác để gặp anh
Em sẽ trở về để gặp anh, tin em đi

Oh em
Nếu em không thể nghe thấy tiếng anh trong giấc mơ
Và nếu đôi mắt anh không chỉ dẫn cho em
Em sẽ trở về từ một cuộc đời khác để gặp anh
Em sẽ trở về để gặp anh, tin em đi

Em sẽ yêu anh dù cho những cơn gió có cản trở
Và không một ai đồng ý, em thề rằng vào lúc này oh em
Em sẽ yêu anh mà không đòi hỏi
Em sẽ tự mình quyết định
Oh em sẽ yêu anh

Oh em
Nếu em không thể nghe thấy tiếng anh trong giấc mơ
Và nếu đôi mắt anh không chỉ dẫn cho em
Em sẽ trở về từ một cuộc đời khác để gặp anh
Em sẽ trở về để gặp anh, tin em đi

 
×
Top