[Lyrics] Celos (Envy) - Marc Anthony

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
==Lyrics==
Yo no he deseado jamás en la vida cambiarme por nadie,
pues con mis defectos y con mis virtudes siempre supe aceptarme.
De mis fracasos, mis amores, siempre aprendí de mis errores,
pero nunca celos o envidia de nadie jamás yo sentí.

Hasta que el destino me puso ante mi tu mirada de ángel,
Y así comenzó mi obsesión, mi delirio por conquistarte,
pero al saber que no eras libre, no me alejé y en cambio quise,
estar lo más cerca posible de ti, espiarte y seguirte allí donde vas.

Envidia, me muero de celos y envidia,
pensando en la forma en que él te acaricia;
y siempre me estoy imaginando
las veces que él te hace suya,
no puedo aguantar tantos celos,
me muero de envidia.
Envidia, queriendo ser luna en la noche,
y así ser testigo de tanto derroche.
Queriendo cambiar yo mi vida por la de ese hombre,
y amarte hasta que se te olvide... su nombre.

Va contra mis principios, mi moral, mi dignidad,
el tener sentimientos de amor por una mujer ajena,
que será mi condena... que me va a matar.

Envidia, me muero de celos y envidia,
pensando en la forma en que él te acaricia;
y siempre me estoy imaginando
las veces que él te hace suya,
no puedo aguantar tantos celos,
me muero de envidia
Envidia, queriendo ser luna en la noche,
y así ser testigo de tanto derroche.
Queriendo cambiar yo mi vida por la de ese hombre,
y amarte hasta que se te olvide... su nombre.

No puedo aguantar tantos celos, estoy que me muero de envidia.
Ay me muero de envidia,
pensando en la forma en que él te acaricia y te hace suya.
No puedo aguantar tantos celos, estoy que me muero de envidia.

Qué celos, los malditos celos.
Estos celos con mi vida van a terminar.
Qué celos, los malditos celos.

No sé lo que me pasa, esta maldita envidia,
que va a acabar conmigo yo lo sé, si no te hago mía.
Va contra mis principios mi moral, querer amar a una mujer que es ajena.
Vivir así no puedo más, en esta agonía.

Vivir así no puedo más,
te digo no puedo más.
Vivir así no puedo más,
no puedo, no puedo más.

==Eng Trans==
In my life I’ve never wanted to change myself for anybody
Because I could always accept myself with my virtues and deficiencies
I always learned from my mistakes, my loves and my failures
But I never felt jealousy nor envy for anybody

Until destiny put your angelic face in front of me
And my obsession began, my mania to conquer you
But when I found out you weren’t available, I didn’t turn away, on the contrary I wanted
to be as close to you as possible, spy on you and follow you wherever you went

chorus

envy, I’m dying of jealousy and envy
thinking about the way he caresses you
and I’m always imagining
the times he made you his
I can’t stand this much jealousy
I’m dying of envy
Envy, wanting to be the moon at night
To be a witness of so much waste
Wanting to change my life for the life of that man
And loving you until you even forget …his name

It goes against my principles, my moral and my dignity
Having feelings for someone else’s woman
It will be my burden… it will kill me

Repeat chorus

I can’t stand so much jealousy, I’m at the verge of dying with envy
I’m dying of envy
Thinking about the way he caresses you and makes you his
I can’t stand so much jealousy, I’m on the verge of dying of envy

That jealousy, that damn jealousy
That jealousy will end with my life
That jealousy, that damn jealousy

I don’t know what’s happening to me, that damn envy
It’ll finish me I know it, if I can’t make you mine
It’s against my principles, my moral, wanting to love
a woman who belongs to someone else
I can’t live like this anymore, in this agony

I can’t live like this anymore
I tell you I can’t anymore
I can’t live like this anymore
I can’t, I can’t
Trong cuộc đời tôi, tôi chẳng bao giờ muốn thay đổi bản thân mình vì bất cứ người nào
Vì tôi luôn có thể chấp nhận chính mình với những tính tốt cùng nhược điểm
Tôi luôn học được bài học từ những sai lầm, những câu chuyện tình yêu và những thất bại của tôi
Tôi chẳng bao giờ ghen ghét hay đố kị với ai cả

Cho đến khi định mệnh sắp đặt một thiên thần trước mặt tôi
Nỗi ám ảnh của tôi xuất hiện, sự kỳ cục của tôi chinh phục em
Nhưng khi tôi nhận ra em không thích hợp, tôi đã không quay lại trên con đường mà tôi muốn
Để được gần em, luôn dõi theo em và theo em đến bất cứ đâu

Đố kị, tôi đang chết dần chết mòn trong sự ghen tuông và đố kị
Nghĩ về cái cách anh ta âu yếm em
Tôi luôn tưởng tượng
Thời gian em là của hắn ta
Tôi không thể chịu đựng được sự ghen tuông này
Tôi đang chết dần chết mòn vì ghen
Ghen, tôi muốn là vầng trăng đêm nay
Để trở thành nhân chứng của bao lãng phí
Muốn biến đổi cuộc đời tôi thành của người đó
Và mãi yêu em cho đến khi em quên đi tên của hắn ta

Nó ngược lại với nguồn gốc, luân lý và đạo đức của tôi
Có cảm giác dành cho một người phụ nữ của ai đó
Đó sẽ là gánh nặng của tôi, nó sẽ giết tôi

Tôi không thể chịu đựng được sự ghen tuông này, tôi gần như chết vì ghen
Tôi đang chết dần chết mòn vì ghen
Nghĩ về cái cách anh ta âu yếm em và lúc em là của hắn ta
Tôi không thể chịu đựng được sự ghen tuông này, tôi gần như chết vì ghen

Lòng ghen tuông, lòng ghen tuông chết tiệt này
Lòng ghen tuông sẽ kết thúc cuộc đời tôi
Lòng ghen tuông, lòng ghen tuông chết tiệt này

Tôi chẳng biết chuyện gì đang xảy ra với tôi
Mọi chuyện đã kết thúc tôi biết vậy, nếu tôi không thể chinh phục được em
Nó ngược lại với nguồn gốc, luân lý và đạo đức của tôi
Một người phụ nữ thuộc về một ai khác
Tôi không thể cứ sống trong đau đớn như vậy nữa

Tôi không thể cứ sống như vậy nữa
Tôi nói với em là tôi không thể
Tôi không thể cứ sống như vậy nữa
Tôi không thể, tôi không thể

 

×
Quay lại
Top