[Lyrics] Stone Hearts - Leona Lewis

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
You were like the crash of thunder
Echo'ed through my darkest nights
You awaken all my senses,
Made me feel alive
Even if we try to fight it
We know that the sparks will fly
Cause in the end where just two people,
Destined to collide

Like stone hearts
And angriness
You and I, Are not the same
There is nothing i would change
Where stone hearts
And angriness

All my lonely
You blow it all away
And when you need me
I will keep you safe

After all the dust has settled
We lift each other of the ground
I carry you a million miles
I'll never let you down (No)
Theres alot of strength in weakness
Theres alot of truth in lies
But in the end where just two people,
Destined to collide

Like stone hearts
And angriness
You and I, Are not the same
There is nothing i would change
Where stone hearts
And angriness

All my lonely
You blow it all away
And when you need me
I will keep you safe

All my lonely
You blow it all away
(away ,away,away, yeah yeah )

Like stone hearts
And angriness
You and I, Are not the same..
There is nothing i would change
Stone hearts
And angriness

Stone hearts
And angriness

All my lonely
You blow it all away
When you need me
I will keep you safe

All my lonely
You blow it all away
When you need me (when you need me)
I will keep you safe
(I will you safe)

All my lonley
You blow it all away
When you need me
I will keep you safe

All my lonley
You blow it all away
When you need me.
Anh như cơn sấm chấn động
Vang lên qua màn đêm tăm tối nhất của đời em
Anh đánh thức mọi tri giác của em
Khiến em cảm thấy đầy sức sống
Thậm chí nếu ta cố đấu tranh
Ta biết rằng những tia sáng le lói rồi sẽ vút bay
Vì cuối cùng, nơi chỉ có hai người
Đã được định mệnh sắp đặt để gặp nhau

Như những con tim bằng đá
Và cơn giận dữ
Anh và em, đều không giống nhau
Em sẽ chẳng thay đổi điều gì cả
Nơi những con tim bằng đá
Và cơn giận dữ

Nỗi cô đơn trong lòng em
Anh thổi chúng bay đi tất
Và khi anh thấy cần em
Em sẽ ở bên bảo vệ anh được an toàn

Sau bao cát bụi đã ngừng bay
Ta lại nâng đỡ nhau lên mặt đất
Em mang anh theo cả triệu dặm
Em sẽ không bao giờ để anh buồn (không)
Có biết bao sức mạnh chứa trong sự yếu đuối
Có biết bao nhiêu phần sự thật trong những lời dối trá
Nhưng cuối cùng, nơi chỉ có hai người
Đã được định mệnh sắp đặt để gặp nhau

Như những con tim bằng đá
Và cơn giận dữ
Anh và em, đều không giống nhau
Em sẽ chẳng thay đổi điều gì cả
Nơi những con tim bằng đá
Và cơn giận dữ

Nỗi cô đơn trong lòng em
Anh thổi chúng bay đi tất
Và khi anh thấy cần em
Em sẽ ở bên bảo vệ anh được an toàn

Nỗi cô đơn trong lòng em
Anh thổi chúng bay đi tất
(Bay đi thật
 
×
Quay lại
Top