[Lyrics] Standing In The Rain - Jamie Scott & The Town

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
While you’re talking to me
With blood on your hands
You’re tired of being a stranger
Tied up in his plans
You’ll cry forever and all you want to know is how you ever got here
Why ain’t he loving you

Hope you just don’t stop praying when the waters fall
‘Cause standing in the rain ain’t gonna leave you dry
People say your love pure one of a kind
But standing in the rain ain’t gonna leave you dry

People say no

We all fall sometimes
Get burned sometimes
Get cut wide open
Thought you’d learn by now

So why you want to do this
Why you want to fall
Why you keep pretending
To make sense of it all

I hope you just don’t stop praying when the waters fall
‘Cause standing in the rain ain’t gonna leave you dry
So stand up feel the light
Don’t you want to see all that you’ve got inside
Your love pure one of a kind
But standing in the rain ain’t gonna leave you dry

So take the chains off your world
‘Cause they ain’t gonna do you well
Take the lock from your heart
Open it ’cause it ain’t hard
It ain’t hard

Oh woman just don’t stop praying when the waters fall
‘Cause standing in the rain ain’t gonna leave you dry
So stand up feel the light
Don’t you want to see all that you’ve got inside
Your love pure one of a kind
Standing in the rain ain’t gonna leave you dry
Said your love is one a kind
Standing in the rain ain’t gonna leave you dry
Khi em nói chuyện cùng anh
Với máu bết đầy trên đôi tay
Em mệt mỏi là người xa lạ
Trói chặt trong những kế hoạch của hắn
Em sẽ khóc mãi và tất cả những gì em muốn biết là làm sao mà em trở nên thế này
Sao hắn ta không yêu em

Hi vọng em chỉ không ngừng cầu nguyện khi nước mưa xối xả
Vì đứng trong mưa sẽ không làm em khô được
Người ta nói tình yêu của em là một tình yêu thanh khiết
Nhưng đứng trong mưa thì em sẽ không khô được đâu

Người ta nói không

Chúng ta ai cũng có lúc gục ngã
Cũng có lúc bỏng cháy
Bị rạch toách hoác ra
Nghĩ rằng giờ đây em đã rút kinh nghiệm được rồi

Vậy thì sao em muốn làm điều này
Sao em muốn gục ngã
Sao em vẫn cứ giả vờ
Làm cho nó có ý nghĩa


Hi vọng em chỉ không ngừng cầu nguyện khi nước mưa xối xả
Vì đứng trong mưa sẽ không làm em khô được
Hãy đứng lên để cảm nhận ánh sáng
Em không muốn nhìn thấy tất cả những gì chứa đựng trong em sao
Tình yêu của em là một tình yêu thanh khiết
Nhưng đứng trong mưa thì em sẽ không khô được đâu

Hãy tháo bỏ xiềng xích trói buộc thế giới của em
Vì chúng sẽ không đối xử tốt với em
Hãy mở khóa trái tim em
Mở rộng ra vì điều đó không khó
Không khó tí nào

Ôi, phụ nữ, xin đừng ngừng cầu nguyện khi nước mưa đổ tràn
Vì đứng trong mưa sẽ không làm em khô
Hãy đứng lên để cảm nhận ánh sáng
Em không muốn nhìn thấy tất cả những gì chứa đựng trong em sao
Tình yêu của em là một tình yêu thanh khiết
Nhưng đứng trong mưa thì em sẽ không khô được đâu
Tình yêu của em là một tình yêu thanh khiết
Nhưng đứng trong mưa thì em sẽ không khô được đâu

 
×
Quay lại
Top