[Lyrics] Signal fire(Spiderman 3) - Snow Patrol

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
The perfect words never crossed my mind,
'cause there was nothing in there but you,
I felt every ounce of me screaming out,
But the sound was trapped deep in me,

All I wanted just span right past me,
While I was rooted fast to the earth,
I could be stuck here for a thousand years,
Without your arms to drag me out,

There you are standing right in front of me
There you are standing right in front of me
All this here falls away to leave me naked,
Hold me close cause I need you to guide me to safety

No I ain't gonna wait forever
No I ain't gonna wait forever
In the confusion and the aftermath,
You are my signal fire,
The only resolution and the only joy,
Is the faint spark of forgiveness in your eyes,

There you are standing right in front of me
There you are standing right in front of me
All this here falls away to leave me naked,how embarrassing
Hold me close cause I need you to guide me to safety,

There you are standing right in front of me
There you are standing right in front of me
All this here falls away to leave me naked,how embarrassing
Hold me close cause I need you to guide me to safety,

No I ain't gonna wait forever
No I ain't gonna wait forever
No I ain't gonna wait forever
những từ hoàn hảo chưa bao giờ đi qua tâm trí của tôi
vì ở đó không có gì cả trừ phi bạn,
tôi cảm thấy mỗi lần tôi hét lên ở ngoài,
nhưng âm thanh dc vang sâu trong tâm trí tôi

tất cả, tôi muốn dc trải qua cái quá khứ đúng của tôi,
trong khi tôi bén rễ vào trái đất 1 cách nhanh chóng,
tôi có thể bị kẹt ở đây trong 1 nghìn năm,
không có những cánh tay của bạn để kéo tôi ra ngoài,

ở đó, bạn đang đứng ngay trước mặt tôi,
ở đó, bạn đang đứng ngay trước mặt tôi,
tất cả mọi thứ xong quan rơi ra để lại mình tôi trần truồng,
giữ tôi gần bạn vì tôi cần bạn đưa tôi đến nơi an toàn,

không có, tôi sẽ đợi mãi mãi,
không có, tôi sẽ đợi mãi mãi,
Trong sự lẫn lộn và hậu quả,
bạn là ngọn lửa tín hiệu của tôi,
Quyết định duy nhất và niềm vui duy nhất,
là người yếu ớt dc tha thứ trong đôi mắt của bạn

ở đó, bạn đang đứng ngay trước mặt tôi,
ở đó, bạn đang đứng ngay trước mặt tôi,
tất cả mọi thứ xong quan rơi ra để lại mình tôi trần truồng, bối rối như thế nào,
giữ tôi gần bạn vì tôi cần bạn đưa tôi đến nơi an toàn,

ở đó, bạn đang đứng ngay trước mặt tôi,
ở đó, bạn đang đứng ngay trước mặt tôi,
tất cả mọi thứ xong quan rơi ra để lại mình tôi trần truồng, bối rối như thế nào,
giữ tôi gần bạn vì tôi cần bạn đưa tôi đến nơi an toàn,

không có, tôi sẽ đợi mãi mãi,
không có, tôi sẽ đợi mãi mãi,
không có, tôi sẽ đợi mãi mãi, 

×
Quay lại
Top