[Lyrics] Sisters Of The Light - Xandria

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️Follow me through the night
We are sisters of the light
We are daughters of sin
We are laughter in the wind
Follow me through the night
We are sisters of the light
We are wild, we are free
Through the darkness follow me!


I am here to break the silence and
I want you to be the voice of mine

Follow me now

Follow me through the night...

You alone, you can let time stand still and
You create the missing element


We're the fires of hell
We're the deep rough sea
We're the stormy air
We are we
We're the ashes of time
And we are banshee
Through the darkness, sisters,
Follow me!


Follow me now

Follow me through the night...
Hãy theo ta xuyên qua màn đêm
Chúng ta là chị em của ánh sáng
Chúng ta là con đẻ của tội lỗi
Chúng ta là tiếng cười trong làn gió
Hãy theo ta xuyên qua màn đêm

Chúng ta là chị em của ánh sáng
Chúng ta hoang dại, chúng ta tự do
Qua bóng tối mịt mờ, hãy theo ta!

Ta ở đây để phá vỡ sự im lặng
Và ta muốn em trở thành tiếng nói của ta

Theo ta ngay

Theo ta qua màn đêm...


Em cô độc, em có thể khiến thời gian ngừng trôi và
Em sáng tạo ra những điều còn khuyết thiếu

Chúng ta là lửa địa ngục
Chúng ta là biển khơi sâu thẳm dữ dội
Chúng ta là sóng gió bão tố
Chúng ta là chính ta
Chúng ta là tro tàn thời gian

Và chúng ta là nữ thần báo tử
Qua bóng tối mịt mờ, các chị em,
Hãy theo ta đây!

Theo ta bây giờ

Theo ta xuyên qua màn đêm


 
×
Quay lại
Top