[Lyrics] Devoid Of The Sun - Dark The Suns

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
In nightfall world is cold and drown in grief.
I fear to close my eyes and fall asleep.
Darkness keeps on haunting in my dreams
in dreams that become darker night by night...

Slow waves of sleep are carrying me...

In my dreams I follow you.
In my dreams I follow you.
You are like a ghost in these darkened rooms,
in these darkened rooms of sleep.

Darkness deepens
In my dreams
Night by night
Devoid of the Sun

The rain has kept on falling in my dreams walk beside me in these rooms.
Stay with me in weak candle light...
Darkness keeps on haunting in my dreams.

Black waves of dreams are breaking me.

In my dreams I follow you.
In my dreams I follow you.
You are like a ghost in these darkened rooms,
in these darkened rooms of sleep.

Darkness deepens
In my dreams
Night by night
Devoid of the Sun
Behold the world so fragile
Behold devoid of the Sun
Lúc sẩm tối, thế giới lạnh lẽo và chìm trong đau buồn.
Ta lo sợ nhắm mắt lại và ngủ thiếp đi.
Bóng tối vẫn tiếp tục ám ảnh trong những giấc mơ của ta
Trong những giấc mơ trở nên tối dần đi qua từng đêm...

Những đợt sóng chầm chậm của giấc ngủ đang đưa ta...

Trong những giấc mơ của ta, ta theo mi.
Trong những giấc mơ của ta, ta theo mi.
Mi như một con ma trong các căn phòng tối tăm này,
Trong các căn phòng tối tăm này của giấc ngủ.

Bóng tối lấn sâu
Trong những giấc mơ của ta
Đêm từng đêm
Không ánh mặt trời.

Mưa dần ngớt trong những giấc mơ của ta, bước cạnh ta trong các căn phòng này,
Ở cùng ta trong ánh nến yếu ớt...
Bóng tối vẫn tiếp tục ám ảnh trong những giấc mơ của ta.

Những đợt sóng đen của những giấc mơ đang đập vào ta.

Trong những giấc mơ của ta, ta theo mi.
Trong những giấc mơ của ta, ta theo mi.
Mi như một con ma trong các căn phòng tối tăm này,
Trong các căn phòng tối tăm này của giấc ngủ.

Bóng tối lấn sâu
Trong giấc mơ của ta
Đêm từng đêm
Tránh ánh mặt trời
Nhìn thấy thế giới thật mong manh
Nhìn thấy không ánh Mặt Trời.

 

×
Quay lại
Top