[Lyrics] Days Gone By - Gavin Mikhail

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532








I won't break
Down this way
I will hold on for one more day
If you'll help me make
Myself feel
Something so much more than this
Something that's real
I'll live, I'll love, I'll carry on
Pretending I don't notice that you're gone...

But, god I miss you
So much it hurts sometimes
And, I can't bring us back to
All the days gone by
Why didn't I notice
That you were not quite fine?
Now I can't bring us back to
All the days gone by...

Tell me why
Make me see
How my giving up giving in isn't what's best for me
You know I've tried
But, I am terrified by all I should believe
I need to know to carry on
Pretending I don't notice that you're gone...

But, god I miss you
So much it hurts sometimes
And, I can't bring us back to
All the days gone by
Why didn't I notice
That you were not quite fine?
Now I can't bring us back to
All the days gone by...

And I may not always
Be there when you call my name
And I cannot promise
That the things you love in this life won't change
But I will be with you
In all that you say and do
'Cause you are part of me
And I will always love you...

But god I miss you
So much it hurts sometimes
And I can't bring us back to
All the days gone by
Why didn't I notice
That you were not quite fine?
Now I can't bring us back to
All the days gone by
I took for granted
That you were in my life
Now I can't bring us back to
All the days gone by
I always loved you
I miss you all the time
I promise I'll remember
All the days gone by...
Anh sẽ không
Sụp đổ như vậy
Anh sẽ cố gắng trụ vững lâu hơn
Nếu em có thể giúp anh
Khiến anh cảm thấy
Một điều gì đó nhiều hơn vậy
Một điều gì đó thật hơn
Anh sẽ sống, sẽ yêu, anh sẽ tiếp tục
Sẽ vờ như anh không nhận ra rằng em đã ra đi

Nhưng, anh nhớ em
Nhiều đến nổi đôi lúc anh thấy rất đau
Và, anh không thể đưa chúng ta trở lại
Tất cả những ngày đã qua
Tại sao anh lại không nhận ra
Rằng em không ổn
Để rồi giờ đây anh không thể đưa chúng ta trở lại
Tất cả những ngày đã qua

Hãy nói với anh
Cho anh thấy rằng
Làm thế nào mà sự thất bại, sự từ bỏ không phải là điều tốt nhất đối với anh chứ
Em biết mà anh đã rất cố gắng
Nhưng, anh cảm thấy sợ hải bởi tất cả những gì anh nên tin tưởng
Anh cần phải biết rằng mình phải tiếp tục
Sẽ vờ như anh không nhận ra rằng em đã ra đi

Nhưng , anh nhớ em
Nhiều đến nổi đôi lúc anh thấy rất đau
Và , anh không thể đưa chúng ta trở lại
Tất cả những ngày đã qua
Tại sao anh lại không nhận ra
Rằng em không ổn
Để rồi giờ đây anh không thể đưa chúng ta trở lại
Tất cả những ngày đã qua

Và anh có thể sẽ không luôn luôn
Bên em mỗi lúc em gọi tên anh
Và anh cũng không thể hứa
Rằng những điều em yêu trong cuộc đời này sẽ không thay đổi
Nhưng anh sẽ ở bên em
Cho dù em có nói gì và làm gì đi nữa
Vì em đã là một nửa của anh
Và anh sẽ luôn luôn yêu em

Nhưng , anh nhớ em
Nhiều đến nổi đôi lúc anh thấy rất đau
Và , anh không thể đưa chúng ta trở lại
Tất cả những ngày trước đây
Tại sao anh lại không nhận ra
Rằng em không ổn
Để rồi giờ đây anh không thể đưa chúng ta trở lại
Tất cả những ngày đã qua

Anh giả dụ như vậy
Rằng em đã ở trong cuộc đời anh
Nhưng giờ đây anh không thể mang chúng ta trở lại
Tất cả những ngày trước đây
Anh đã luôn luôn yêu em
Anh nhớ tất cả những khoảng thời gian
Anh hứa mà anh sẽ nhớ
Tất cả những ngày, những ngày đã qua

 

×
Quay lại
Top