[Lyrics] Go On - Gavin Mikhail

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Here I stand as you're leaving
Far away from me
And, I don't know why you're leaving
I am lost... do you see?
You lied to me...

What am I supposed to do without you?
What am I going to love instead of us
Instead of our life?
I tried, I wasted time believing you were mine
I know it now you're gone somehow
I will go on go on...

What if I said that I'd change
To everything you need?
Make believe I am someone
Else you'd love and keep...
Would you leave me?

What am I supposed to do without you?
What am I going to love instead of us
Instead of our life?
I tried, I wasted time believing you were mine
I know it now you're gone somehow
I will go on go on...

And in the days to come I will know it
And so if I don't live for it
Far beyond this, staying away from you
I won't be the one left hated, discarded, and jaded
Now I know
Not for you
I'll find the way to
My heart and I am gone...

What am I supposed to do without you?
What am I going to love instead of us
Instead of our life?
I tried, I wasted time believing you were mine
I know it now you're gone somehow
What am I supposed to do without you?
What am I going to love instead of us
Instead of our life?
I tried, I wasted time believing you were mine
I know it now you're gone somehow
I will go on go on
No I will go on go on
Know that I will go on go on...
Anh đứng nơi đây, nơi em đã ra đi
Rời xa anh
Và, anh không biết lý do em bỏ đi
Anh đánh mất chính mình....em có nhận ra điều đó không?
Em đã nói dối anh

Anh phải làm gì nếu thiếu em?
Anh phải làm gì để bù đắp cho tình yêu chúng ta
Bù đắp cho cuộc sống hai ta ?
Anh đã cố gắng, anh lãng phí thời gian khi cứ tin rằng em là của anh
Anh biết giờ đây em đang đi đến một đâu đó
Anh vẫn sẽ tiếp tục tiếp tục

Nếu như anh nói là anh thay đổi
Trao cho em mọi thứ em cần?
Và trở thành người
Khiến em tin yêu và giữ lại
Em sẽ không rời xa anh chứ?

Anh có thể làm gì nếu thiếu em?
Anh phải làm gì để bù đắp cho tình yêu chúng ta
Bù đắp cho cuộc sống hai ta?
Anh đã cố gắng, anh lãng phí thời gian khi cứ tin rằng em là của anh
Anh biết giờ đây em đang đi đến một đâu đó
Anh vẫn sẽ tiếp tục tiếp tục

Vào những ngày sắp tới, anh sẽ biết
Và nếu anh không sống vì điều đó
Hơn nữa, ở đâu đó thật xa em
Anh sẽ không là người còn lại bị căm ghét, bị ruồng bỏ, bị vắt kiệt sức đâu
Giờ đây anh biết
Không phải vì em
Anh sẽ tìm ra con đường
Đến với trái tim anh và rồi anh ra đi

Anh có thể làm gì nếu thiếu em?
Anh phải làm gì để bù đắp cho tình yêu chúng ta
Bù đắp cho cuộc sống hai ta?
Anh đã cố gắng, anh lãng phí thời gian khi cứ tin rằng em là của anh
Anh biết giờ đây em đang đi đến một đâu đó
Anh có thể làm gì nếu thiếu em?
Anh phải làm gì để bù đắp cho tình yêu chúng ta
Bù đắp cho cuộc sống hai ta?
Anh đã cố gắng, anh lãng phí thời gian khi cứ tin rằng em là của anh
Anh biết giờ đây em đang đi đến một đâu đó
Anh sẽ tiếp tục tiếp tục

 

×
Quay lại
Top