[Lyrics] Gimme What I Want - Keri Hilson

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Okay, boys
Class is now in session
Lessons one through forever
Always give us what we want

This for my ladies who ain't gon' wait 'round for no man
I hope these fellas get it, I hope they understand
Understand the woman is the boss
And if they don't get-get it, tell em'-tell 'em to get lost
Where my sexy, sexy fellas with' that money in they pocket
Who can make me-make me holla, keep me screamin' like an opera
Yeah, I know you want this body, you like the way I flaunt
So boy, don't hesitate, gi-gi-gi-gimme what I want

I'm hollerin' boy, don't tease me
Gimme-gimme what I want
Gimme-gimme what I want
Gimme-gimme what I want
Yeah, yeah, yeah, boy, don't tease me
Gimme what I want
Gi-gi-gi-gimme what I want
Gi-gi-gi-gimme what I want

I want it up, down, round and round
Put it down on me now
Up, down, round and round
Put it down on me now
Boy, don't tease me
Gi-gimme what I want
Gimme-gimme what I want
Gimme-gimme what I want

This for my ladies who ain't gon' wait 'round for no nigga
Who know that when they want it, they gon' shoot it, pull the trigger (Pow, pow, pow)
Pull the trigger, yeah ladies, shoot 'em up
Turn into Killa Keri with' that drink up in my cup
Where my sexy, sexy fellas with' that money in they pocket
Who can make-make-make me holla, keep me screamin' like an opera
Yeah, I know you want this body, you like the way I flaunt
So boy, don't hesitate, gi-gi-gi-gimme what I want

I'm hollerin' boy, don't tease me
Gimme-gimme what I want
Gimme-gimme what I want
Gimme-gimme what I want
Yeah, yeah, yeah, boy, don't tease me
Gimme what I want
Gi-gi-gi-gimme what I want
Gi-gi-gi-gimme what I want

I want it up, down, round and round
Put it down on me now
Up, down, round and round
Put it down on me now
Boy, don't tease me
Gi-gimme what I want
Gi-gi-gimme what I want
Gi-gi-gimme what I want

I want it all, all, all
I want it all, all, all
I want it a-a-all
Baby, gimme a-a-all
I want it a-a-all
Baby, gimme a-a-all
I want it all, all, all (You know what I want, you know what I want)
I want it all, all, all (You know what I want, you know what I want)
I want it a-a-all (What it is? What it ain't?)
Baby, gimme a-a-all (Shawty, what it gon' be?)
I want it a-a-all (Gimme what I want)
Baby, gimme a-a-all ('Cause I know you want me)

Boy, don't tease me
Gimme-gimme what I want
Gimme-gimme what I want
Gimme-gimme what I want
Yeah, yeah, yeah, boy, don't tease me
Gimme what I want
Gi-gi-gi-gimme what I want
Gi-gi-gi-gimme what I want

I want it up, down, round and round
Put it down on me now
Up, down, round and round
Put it down on me now
Boy, don't tease me
Gi-gimme what I want
Gi-gi-gimme what I want
Gi-gi-gimme what I want
Nào, các chàng trai
Đến giờ học rồi
Bài số một sẽ kéo dài mãi
Và luôn cho ta thứ ta khao khát

Cái này là dành cho phụ nữ chúng tôi những người cứ phải chờ đợi mỏi mòn cho bọn đàn ông các người
Tôi hy vọng lũ đàn ông này chấp nhận, tôi hy vọng chúng sẽ hiểu
Hiểu rằng phụ nữ mới là kẻ làm chủ
Và nếu họ không hiểu-hiểu thấu điều đó, hãy bảo họ- bảo họ cút khuất mắt đi
Chàng trai gợi cảm, gợi cảm của tôi đâu cùng với cái túi đầy tiền của chàng ấy
Người mà có thể làm tôi- làm tôi sung sướng, làm tôi rên la như đang hát opera
Yeah, tôi biết anh thèm muốn cơ thể này mà, anh thích cách tôi phơi bày cơ thể mà
Vậy nên đừng do dự nhé, ch-ch-ch-cho tôi thứ tôi khao khát nào

Tôi đang hét to đây, đừng chọc tức tôi
Đem-Đem cho tôi điều tôi khao khát nào
Ban-Ban cho tôi điều tôi khao khát nào
Dâng-Dâng cho tôi điều tôi khao khát nào
Yeah, yeah, yeah, này tên kia, đừng có chọc tức tôi nhá
Đem cho tôi điều tôi khao khát nào
Ban-Ban cho tôi điều tôi khao khát nào
Dâng-Dâng cho tôi điều tôi khao khát nào

Tôi muốn lên, xuống, rồi xoay vòng
Làm tư thế đưa xuống nào
Lên, xuống, xoay vòng
Làm tư thế đưa xuống nào
Tên kia, đừng chọc tức tôi
Đem-Đem cho tôi điều tôi khao khát nào
Ban-Ban cho tôi điều tôi khao khát nào
Dâng-Dâng cho tôi điều tôi khao khát nào

Cái này là dành cho phụ nữ chúng tôi những người cứ phải chờ đợi mỏi mòn cho bọn đàn ông da đen các người
Ai biết khi nào họ khao khát chuyện đó chứ, họ phải bắn chứ, kéo có nào (Pằng, pằng, pằng)
Kéo cò nào, yeah các cô gái, bắn chết hết đi
Tôi sẽ biến thành Keri Sát Thủ với li nước trên tay
Chàng trai gợi cảm, gợi cảm của tôi đâu cùng với cái túi đầy tiền của chàng ấy
Người mà có thể làm tôi- làm tôi sung sướng, làm tôi rên la như đang hát opera
Yeah, tôi biết anh thèm muốn cơ thể này mà, anh thích cách tôi phơi bày cơ thể mà
Vậy nên đừng do dự nhé, ch-ch-ch-cho tôi thứ tôi khao khát nào

Tôi đang hét to đây, đừng chọc tức tôi
Đem-Đem cho tôi điều tôi khao khát nào
Ban-Ban cho tôi điều tôi khao khát nào
Dâng-Dâng cho tôi điều tôi khao khát nào
Yeah, yeah, yeah, này tên kia, đừng có chọc tức tôi nhá
Đem cho tôi điều tôi khao khát nào
Ban-Ban cho tôi điều tôi khao khát nào
Dâng-Dâng cho tôi điều tôi khao khát nào

Tôi muốn lên, xuống, rồi xoay vòng
Làm tư thế đưa xuống nào
Lên, xuống, xoay vòng
Làm tư thế đưa xuống nào
Tên kia, đừng chọc tức tôi
Đem-Đem cho tôi điều tôi khao khát nào
Ban-Ban cho tôi điều tôi khao khát nào
Dâng-Dâng cho tôi điều tôi khao khát nào

Tôi khao khát tất cả, tất cả, tất cả
Tôi khao khát tất cả, tất cả, tất cả
Tôi khao khát mọi t-t-thứ
Cưng à, hãy đem cho tôi mọi t-t-thứ
Tôi khao khát mọi t-t-thứ
Cưng à, hãy đem cho tôi mọi t-t-thứ
Tôi khao khát tất cả, tất cả, tất cả (Anh biết tôi khao khát điều gì mà, anh biết tôi khao khát điều gì mà)
Tôi khao khát tất cả, tất cả, tất cả (Anh biết tôi khao khát điều gì mà, anh biết tôi khao khát điều gì mà)
Tôi khao khát mọi t-t-thứ (Nó là gì? Nó không là gì?)
Cưng à, hãy đem cho tôi mọi t-t-thứ (Cưng ơi, nó sẽ là gì đây?)
Tôi khao khát mọi t-t-thứ (Dâng cho tôi điều tôi muốn nào)
Cưng à, hãy đem cho tôi mọi t-t-thứ (Vì tôi biết anh khao khát tôi)

Cưng ơi, đừng chọc tức tôi
Đem-Đem cho tôi điều tôi khao khát nào
Ban-Ban cho tôi điều tôi khao khát nào
Dâng-Dâng cho tôi điều tôi khao khát nào
Yeah, yeah, yeah, này tên kia, đừng có chọc tức tôi nhá
Đem cho tôi điều tôi khao khát nào
Ban-Ban cho tôi điều tôi khao khát nào
Dâng-Dâng cho tôi điều tôi khao khát nào

Tôi muốn lên, xuống, rồi xoay vòng
Làm tư thế đưa xuống nào
Lên, xuống, xoay vòng
Làm tư thế đưa xuống nào
Tên kia, đừng chọc tức tôi
Đem-Đem cho tôi điều tôi khao khát nào
Ban-Ban cho tôi điều tôi khao khát nào
Dâng-Dâng cho tôi điều tôi khao khát nào


 

×
Quay lại
Top