[Lyrics] Gimme A Chance - Plain White T's

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532


▶️
Why don't you open up your eyes?
These are more than passing glances
Why don't you say what's on your mind?
Cause I'm taking all the chances

If I'm not everything you wanted, oh
If I'm not everything you need

Then you can walk right out the door (you can walk right out the door)

And you can walk right out on me (you can walk right out on me)
But you're never gonna see just how good it's gonna be until you gimme a chance
Gimme a chance, oh

What do you see in all these guys?
Don't you know they're just pretending?
Somehow you always seem surprised
That it's not a happy ending
Don't you want a happy ending?


If I'm not everything you wanted, oh
If I'm not everything you need

Then you can walk right out the door (you can walk right out the door)
And you can walk right out on me (you can walk right out on me)
But you're never gonna see just how good it's gonna be until you gimme a chance
Gimme a chance, oh
Yeah you can walk right out the door (you can walk right out the door)
And you can say goodbye to me (you can say goodbye to me)

But I know you're going to stay and be happy everyday if you just gimme a chance
Gimme a chance, oh

All I want to do is spend my life with you
And all I want from you is a chance so I can prove my love to you
Just gimme a chance
Gimme a chance

If I'm not everything you wanted, oh
If I'm not everything you need


Then you can walk right out the door (you can walk right out the door)
And you can walk right out on me (you can walk right out on me)
But you're never gonna see just how good it's gonna be until you gimme a chance
Gimme a chance, oh
Yeah you can walk right out the door (you can walk right out the door)
And you can say goodbye to me (you can say goodbye to me)
But I know you're going to stay and be happy everyday if you just gimme a chance
Gimme a chance, oh


Why don't you open up your eyes?
Just gimme a chance
Gimme a chance, oh
Why don't you say what's on your mind?
Just gimme a chance
Gimme a chance, oh
Tại sao em không mở to mắt ra chứ?

Có nhiều hơn những ảo ảnh thoáng qua
Tại sao em không nói những gì em nghĩ?
Bởi vì tôi sẽ thử mọi cách

Nếu như tôi không phải tất cả em muốn
Nếu như tôi không phải tất cả em cần

Thì em có thể bước ra ngoài (Em có thể bước ngay ra ngoài)
Và bước ra khỏi đời tôi (Em có thể bước ra khỏi đời tôi)
Nhưng em không bao giờ thấy được mọi chuyện sẽ tốt đẹp ra sao

Cho đến tận khi em cho tôi thêm một cơ hội
Cho tôi thêm một cơ hội, oh

Em thấy gì ở những thằng đàn ông khác?
Em không biết rằng chúng nó chỉ giỏi giả vờ hay sao?
Không hiểu sao lúc nào em cũng có vẻ ngạc nhiên thế nhỉ
Rằng đó không phải một kết cục tốt đẹp gì
Em không muốn một cái kết có hậu sao?

Nếu như tôi không phải tất cả em muốn

Nếu như tôi không phải tất cả em cần

[Thì em có thể bước ra ngoài (Em có thể bước ngay ra ngoài)
Và bước ra khỏi đời tôi (Em có thể bước ra khỏi đời tôi)
Nhưng em không bao giờ thấy được mọi chuyện sẽ tốt đẹp ra sao
Cho đến tận khi em cho tôi thêm một cơ hội
Cho tôi thêm một cơ hội, oh] x2

Tất cả những gì tôi muốn là trọn đời bên em
Và tất cả nhưng gì tôi cần là một cơ hội nữa

Để tôi có thể bày tỏ tình yêu tôi dành cho em

Nếu như tôi không phải tất cả em muốn
Nếu như tôi không phải tất cả em cần

[Thì em có thể bước ra ngoài (Em có thể bước ngay ra ngoài)
Và bước ra khỏi đời tôi (Em có thể bước ra khỏi đời tôi)
Nhưng em không bao giờ thấy được mọi chuyện sẽ tốt đẹp ra sao
Cho đến tận khi em cho tôi thêm một cơ hội
Cho tôi thêm một cơ hội, oh] x2


Tại sao em không mở to mắt ra chứ?
Chỉ cần cho tôi thêm một cơ hội nữa
Tại sao em không nói những gì em nghĩ?
Chỉ cần cho tôi thêm một cơ hội nữa
Cho tôi thêm một cơ hội nữa, oh

 
Quay lại
Top