[Lyrics] Cheetah sister - The Cheetah Girls

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️Theres a time when we all choose
To either quit or follow through
To just loose faith
Or trust your heart
To somehow lead you through the dark
You're not the only one who's dreamin'
And who needs help to carry on
We might get lonely but we're not alone


[Guitar Solo]

[Chorus:]
Cause we are sisters
We stand together
We make up one big family though we don't look the same
Our spots are different
Different colors

We make each other stronger
That ain't ever gonna change
We're cheetah girls cheetah sisters

[Verse 2:]
Gotta do what we gotta do
Got the brains, got the power and we speak the truth
We're from everywhere all around the world
So ya best respect the cheetah girls

Dancing, singing from our birth
Working hard for what we deserve
Trying not to break the rules
'Cause mama didn't raise no fools
It may seem we're only dreaming
And we need help to carry on
Its good to know we're not alone

[Chorus:]

Cause we are sisters
We stand together
We make up one big family though we don't look the same
Our spots are different
Different colors
We make each other stronger
That ain't ever gonna change
Believe it mister
We're cheetah girls cheetah sisters


[Bridge:]
Someone's always there behind
To catch us if we fall

[Chorus:]
Cause we are sisters
We stand together
We make up one big family though we don't look the same
Our spots are different

Different colors
We make each other stronger
That ain't ever gonna change

Believe it mister
We're cheetah girls cheetah sisters
Có thời gian chúng ta đều chọn
Đẻ cùng rút lui hay tiếp tục

Để thua một cách công bằng
Hoặc tin tưởng lẫn nhau
Bằng cách nào đó dẫn đường cho bạn qua bóng đêm
Bạn không phải là người duy nhất hy vọng
Và là người cần giúp để tiếp tục
Chúng ta có thể cô đơn nhưng chúng ta không hề đơn độc

Vì chúng ta là chị em
Chúng ta đứng cùng nhau

Chúng ta làm nên một đại gia đình dù chúng ta không giống nhau
Địa vị không giống nhau
Màu da khác nhau
Chúng ta làm mỗi người mạnh hơn
Điều đó sẽ không thay đổi
Chúng ta là những cô gái Cheetah, là chị em Cheetah

Biết những gì chúng ta phải làm
Có bộ não, có sức mạnh và chúng ta nói lên sự thật

Chúng ta đến từ mọi nơi trên thế giới
Nên bạn hãy tôn trọng những cô gái Cheetah
Nhảy và hát từ khi vừa sinh ra
Làm việc cật lực vì những gì chúng tôi đáng được hưởng
Cố gắng không phá lệ
Vì mẹ không nuôi những kẻ ngốc
Có thể chúng tôi chỉ mơ tưởng
Và cũng cần giúp thực hiện nó
Thật tốt khi biết chúng ta không đơn độc


Vì chúng ta là chị em
Chúng ta đứng cùng nhau
Chúng ta làm nên một đại gia đình dù chúng ta không giống nhau
Địa vị không giống nhau
Màu da khác nhau
Chúng ta làm mỗi người mạnh hơn
Điều đó sẽ không thay đổi
Chúng ta là những cô gái Cheetah, là chị em Cheetah


Luôn có ai đó đứng đằng sau
Để nâng đỡ chúng tôi khi sa ngã

Vì chúng ta là chị em
Chúng ta đứng cùng nhau
Chúng ta làm nên một đại gia đình dù chúng ta không giống nhau
Địa vị không giống nhau
Màu da khác nhau
Chúng ta làm mỗi người mạnh hơn

Điều đó sẽ không thay đổi

Xin hãy tin
Chúng tôi là những cô gái Cheetah, là chị em Cheetah


 
×
Top Bottom