[Lyrics] Set This Party Off (Jonas L.A OST) - Jonas Brothers

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️Drivin' down the boulevard
She pulls up in her daddy's car, top down
She's got friends and I've gone mine
But I got nothin' on my mind
Rockin' out to my favorite songs
That's all I really need
Would it be better if you rolled with me?


We've got the words if you've got the melody
We've got the time if you've got the place to be
And we're not gonna stop
Until we set it off
We've got tonight to make every memory
Ready or not, 'cause we're gonna make you see
We're not gonna stop
We're gonna set this party off.
(We're gonna set this party off).


She looked at me like I was so crazy
I could tell she was in
'Cause she didn't say no (Right Away)
She told that she would think about it
Girls like you that you gotta keep it guessin'
And then she blasted her favorite song
But I still heard her scream
Ready, here we go, with me.


We've got the words if you've got the melody
We've got the time if you've got the place to be
And we're not gonna stop
Until we set it off
We've got tonight to make every memory
Ready or not, 'cause we're gonna make you see
We're not gonna stop
We're gonna set this party off.


All I need is my favorite song
But it sounds better when you sing along
Sing along.

We've got the words if you've got the melody
We've got the time if you've got the place to be
And we're not gonna stop
Until we set it off
We've got tonight to make every memory

Ready or not, 'cause we're gonna make you see
We're not gonna stop.
We're gonna set this party off.

We've got the words if you've got the melody (Wohow Wohow)
We've got the time if you've got the place to be (The place to be)
We've got tonight to make every memory (Wohow Wohow)
No, we're not gonna stop
We're gonna set this party off.


Lái xe dọc theo đại lộ
Cô ấy dừng chiếc xe của bố lại, rồi hạ mui
Cô ấy đi theo bạn mình và tôi cũng thế
Nhưng tôi chẳng nghĩ được cái gì
Lắc lư theo nhịp bài hát của tôi
Tôi chỉ cần thế thôi
Có tuyệt hơn không khi em đã nhảy cùng tôi?


Chúng tôi sẽ có lời nhạc nếu bạn có giai điệu
Chúng tôi sẽ có thời gian nếu bạn có nơi dừng chân
Và chúng tôi sẽ không dừng lại
Tới khi bắt đầu lên đường
Chúng tôi có đêm nay để tạo ra mọi giai điệu
Dù sẵn sàng hay chưa, vì chúng tôi sẽ khiến bạn thấy...
Chúng tôi sẽ không dừng lại
Chúng tôi sẽ làm bữa tiệc này sôi động.


Cô ấy nhìn tôi như thể tôi bị điên
Tôi có thể nói là cô ấy đã vào tròng rồi
Vì cô ấy không từ chối
Cô ấy nói để cô ấy cân nhắc đã
Các cô nàng như em chắc luôn gây tò mò
Và rồi cô ấy gào toáng bài hát yêu thích của mình
Nhưng tôi vẫn nghe được cô ấy hét
Sẵn sàng chưa, ta đi thôi, đi cùng tôi nhé.


Chúng tôi sẽ có lời nhạc nếu bạn có giai điệu
Chúng tôi sẽ có thời gian nếu bạn có nơi dừng chân
Và chúng tôi sẽ không dừng lại
Tới khi bắt đầu lên đường
Chúng tôi có đêm nay để tạo ra mọi giai điệu
Dù sẵn sàng hay chưa, vì chúng tôi sẽ khiến bạn thấy...
Chúng tôi sẽ không dừng lại
Chúng tôi sẽ làm bữa tiệc này sôi động.


Tôi chỉ cần có bài hát tôi thích thôi
Nhưng sẽ nghe hay hơn khi có em hát cùng
Hát cùng.

Chúng tôi sẽ có lời nhạc nếu bạn có giai điệu
Chúng tôi sẽ có thời gian nếu bạn có nơi dừng chân
Và chúng tôi sẽ không dừng lại
Tới khi bắt đầu lên đường
Chúng tôi có đêm nay để tạo ra mọi giai điệu

Dù sẵn sàng hay chưa, vì chúng tôi sẽ khiến bạn thấy...
Chúng tôi sẽ không dừng lại
Chúng tôi sẽ làm bữa tiệc này sôi động.

Chúng tôi sẽ có lời nhạc nếu bạn có giai điệu
Chúng tôi sẽ có thời gian nếu bạn có nơi dừng chân
Chúng tôi có đêm nay để tạo ra mọi giai điệu
Chúng tôi sẽ không dừng lại
Chúng tôi sẽ làm bữa tiệc này sôi động.


 

×
Quay lại
Top