[Lyrics] Live to party - Jonas Brothers

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
I was sittin' at home watching TV all alone
So tired of re-runs, I've memorized this show

So I pick up the phone and call everyone I know
Said there's gonna be a party, hit the music here we go

We're gonna live to party, gotta bust your move
Everyone's in the groove
Tell the DJ to play my song
Are you ready to rock 'n roll?

We were out on the floor and we danced the night away
And she looked at her watch and said that it was late
And she pulled me aside and said she couldn't stay
(I really gotta go!)
But I begged her for one more song
Let the music play!

We're gonna live to party, gotta bust your move
Everyone's in the groove
Tell the DJ to play my song
Are you ready to rock 'n roll?

I drove her home and she whispered in my ear
Party doesn't have to end, we can dance here

Live to party, gotta bust your move
Everybody's in the groove
Tell the DJ to play our song
Are you ready to rock 'n roll?

Gonna live to party, gotta bust your move
Everyone's in the groove
Tell the DJ to play our song
Are you ready to rock 'n roll?

LIVE! TO! PARTY!
Tôi vẫn ở nhà xem ti vi một mình
Mệt mỏi vì chương trình phát lại, tôi đã thuộc cả chương trình này

Vậy nên tôi cầm điện thoại lên và gọi cho tất cả những ai tôi biết
Họ sắp có một bữa tiệc, bật nhạc lên và chúng ta đi nào

Chúng tôi sắp sống để mở tiệc, sẽ biết các cử động của bạn
Mọi người cùng nhảy nào
Nói với DJ để chơi bài hát của tôi
Bạn đã sẵn sàng để rock’n roll chưa?

Chúng tôi đã ra khỏi sàn nhà và nhảy suốt đêm
Và cô ấy nhìn vào đồng hồ và nói rằng đã muộn rồi
Cô ấy đảy tôi sang một bên và nói không thể ở lại
(Tôi thực sự phải đi)
Tôi cầu xin cô ấy, chỉ một bài nữa thôi
Hãy để âm nhạc cất lên

Chúng tôi sắp sống để mở tiệc, sẽ biết các cử động của bạn
Mọi người cùng nhảy nào
Nói với DJ để chơi bài hát của tôi
Bạn đã sẵn sàng để rock’n roll chưa?

Tôi đưa cô ấy về nhà và cô ấy thì thầm vào tai tôi
Bữa tiệc không phải kết thúc, chúng ta có thể nhảy ở đây

Chúng tôi sắp sống để mở tiệc, sẽ biết các cử động của bạn
Mọi người cùng nhảy nào
Nói với DJ để chơi bài hát của chúng ta
Bạn đã sẵn sàng để rock’n roll chưa?

Chúng tôi sắp sống để mở tiệc, sẽ biết các cử động của bạn
Mọi người cùng nhảy nào
Nói với DJ để chơi bài hát của chúng ta
Bạn đã sẵn sàng để rock’n roll chưa?

SỐNG! ĐỂ! MỞ TIỆC!


 

×
Quay lại
Top