[Lyrics] Party All Night (Sleep All Day) - Sean Kingston

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
We like to sleep all day and party all night!
This is how we like to live our life!
Hands up!
Oh, oh, let’s go!
It’s an illusion, yeah!
Ain’t no time for seclusion, yeah!
Come on and put your body in here,
Until you can’t stand it,
Just rock it, rock it, oh!
So much confusion, yeah!
Cause everybody is losing it!
It’s feeling like the best of all nights
With the flashing lights, we rock it, oh, oh, oh!
And we don’t let our worries inside,
Until it gets bright outside,
We’re breaking all the rules that we know!
We’re out of control!
We rock it, we roll!
And nothing gonna ever stop the body you know!

We like to sleep all day and party all night!
This is how we like to live our life!
I’ve got a feeling that everything is gonna be all right,
So come on, come on!
We like to sleep all day and party all night!
This is how we like to live our lives!
I’ve got a feeling that everything is gonna be all right,
So come on, come on!
Let’s party tonight!

…yeah, the feel of liberation,
We’re going like the rebels in the cars,
And we’re breaking the laws,
And we rock it, rock it oh, oh!
No…, no! No light until the day comes, no!
We gonna …
Cause we rock it!
And we don’t let our worries inside,
Until it gets bright outside,
We break all the rules that we know!
We’re out of control!
We rock it, we roll!
And nothing gonna ever stop the body you know!

We like to sleep all day and party all night!
This is how we like to live our life!
I’ve got a feeling that everything is gonna be all right,
So come on, come on!
We like to sleep all day and party all night!
This is how we like to live our lives!
I’ve got a feeling that everything is gonna be all right,
So come on, come on!
Let’s party tonight!

We gonna rock until the night is done,
We ain’t gonna stop until we see the sun,
And we will never ever…
No need for solutions,
We’re starting up a revolution!

We like to sleep all day and party all night!
This is how we like to live our life!
I’ve got a feeling that everything is gonna be all right,
So come on, come on!
We like to sleep all day and party all night!
This is how we like to live our lives!
I’ve got a feeling that everything is gonna be all right,
So come on, come on!
Let’s party tonight!
Chúng ta thích ngủ nướng cả ngày và tiệc tùng thâu đêm!
Đây là cách chúng ta tận ưởng cuộc sống!
Giơ tay lên nào!
Oh, oh, đi thôi!
Đó là một ảo ảnh, yeah!
Chẳng phải là không có thời gian để tách biệt đâu, yeah!
Đến đây nào và đặt cơ thể bạn vào đây,
Đến khi bạn không đứng vững được nữa,
Hãy rung chuyển, rung chuyển nào oh!
Quá nhiều sự nhầm lẫn, yeah!
Vì mọi người đang đánh mất nó!
Đó là cảm giác giống như cái tốt nhất của mọi đêm
Với những ánh đèn nhấp nháy, chúng ta rung chuyển, oh, oh, oh!
Và chúng ta dẹp bỏ những lo lắng trong lòng,
Đến khi nó đưa ra ngoài ánh sáng,
Chúng ta đang phá vỡ mọi quy luật mà chúng ta biết!
Chúng ta ngoài sự kiểm soát!
Chúng ta rung chuyển, chúng ta lắc lư
Và chẳng có gì sẽ ngăn cơ thể lại được, bạn biết mà!

Chúng ta thích ngủ nướng cả ngày và tiệc tùng thâu đêm!
Đây là cách chúng ta tận hưởng cuộc sống!
Tôi đã có cảm giác rằng mọi thứ sẽ đều đi đúng hướng
Vậy đến đây, đến đây nào!
Chúng ta thích ngủ nướng cả ngày và tiệc tùng thâu đêm!
Đây là cách chúng ta tận hưởng cuộc sống!
Tôi đã có cảm giác rằng mọi thứ sẽ đều đi đúng hướng
Vậy đến đây, đến đây nào!
Tiệc tùng đêm nay nào!

... Yeah, cảm giác của sự giải thoát,
Chúng ta sẽ như quân nổi loạn trong những chiếc xế độ,
Và chúng ta đang phạm luật,
Và chúng ta rung chuyển, rung chuyển oh, oh!
Không ..., không! Không có ánh sáng đến khi ngày tới, không!
Chúng ta sẽ ...
Vì chúng ta rung chuyển!
Và chúng ta dẹp bỏ những lo lắng trong lòng,
Đến khi nó đưa ra ngoài ánh sáng,
Chúng ta đang phá vỡ mọi quy luật mà chúng ta biết!
Chúng ta ngoài sự kiểm soát!
Chúng ta rung chuyển, chúng ta lắc lư
Và chẳng có gì sẽ ngăn cơ thể lại được, bạn biết mà!

Chúng ta thích ngủ nướng cả ngày và tiệc tùng thâu đêm!
Đây là cách chúng ta tận hưởng cuộc sống!
Tôi đã có cảm giác rằng mọi thứ sẽ đều đi đúng hướng
Vậy đến đây, đến đây nào!
Chúng ta thích ngủ nướng cả ngày và tiệc tùng thâu đêm!
Đây là cách chúng ta tận hưởng cuộc sống!
Tôi đã có cảm giác rằng mọi thứ sẽ đều đi đúng hướng
Vậy đến đây, đến đây nào!
Tiệc tùng đêm nay nào!

Chúng ta sẽ rung chuyển đến khi màn đêm qua đi
Chúng ta sẽ không ngừng lại đến khi thấy mặt trời,
Và chúng ta sẽ không bao giờ như thế ...
Chẳng cần các giải pháp,
Chúng ta đang phát động một cuộc cách mạng!

Chúng ta thích ngủ nướng cả ngày và tiệc tùng thâu đêm!
Đây là cách chúng ta tận hưởng cuộc sống!
Tôi đã có cảm giác rằng mọi thứ sẽ đều đi đúng hướng
Vậy đến đây, đến đây nào!
Chúng ta thích ngủ nướng cả ngày và tiệc tùng thâu đêm!
Đây là cách chúng ta tận hưởng cuộc sống!
Tôi đã có cảm giác rằng mọi thứ sẽ đều đi đúng hướng
Vậy đến đây, đến đây nào!
Tiệc tùng đêm nay nào!

 

×
Quay lại
Top