[Lyrics] All For One

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️
All For One

[Troy]
The summer that we wanted,
[Ryan]
Yeah, we finally got it!
[Chad]
Now's the time we get to share

[Sharpay]
Each day we'll be together
[Taylor]
Now until forever,
[Gabriella]
So everybody, everywhere
[Danielle]
Let's take it to the beach
[Troy, Ryan & Chad]

Take it together
[Gabriella, Sharpay & Taylor]
Let's celebrate today 'cause there'll never be another
[Troy, Ryan & Chad]
We're stronger this time, been there for each other
[Gabriella, Sharpay & Taylor]

Everything's just right
[All]
Everybody all for one, a real summer has just begun!
Let's rock and roll and just let go,
feel the rhythm of the drums
We're gonna have fun in the sun
Now that all the hard work, work is done!
Everybody, one for all and all for one!
All for one, one!

[Sharpay]
Summertime together,
[Taylor]
Now we're even closer
[Gabriella]
That's the way it's meant to be
[Chad]
Oh, we're just getting started
[Ryan]

Come and join the party
[Troy]
You deserve it, same as me
[Danielle]
Let's take it to the beach
[Troy, Ryan & Chad]
Take it together
[Gabriella, Sharpay, and Taylor]

Let's celebrate today 'cause there'll never be another
[Troy, Ryan & Chad]
We're stronger this time, been there for each other
[Gabriella, Sharpay & Taylor]
Everything's just right
[All]
Everybody all for one, a real summer has just begun!

Let's rock and roll and just let go,
feel the rhythm of the drums
We're gonna have fun in the sun
Now that all the hard work, work is done!
Everybody, one for all and all for one!
All for one, one!
[Guys]
Everybody up!
[Girls]

Everybody rock it!
[Guys]
Take it from the top!
[Girls]
And never ever stop it!
[Guys]
It's not about the future
[Girls]
It's not about the past

[All]
It's makin' every single day
Last and last and last!
Fun and sun'What could be better?
[Danielle]
Let's have fun...Everyone together now!
[All]
Everybody, e-everybody now!
This is where our summer really begins

The very last time it's ever gonna be like this
It's the party you don't wanna miss!
[Guys]
Guys rise! Show 'em we can make some moves, hey!
[Girls]
Girls! Show 'em we know how to groove, oh!
[Guys]
Here
[Girls] And now

[Guys]
Let's turn the party
[Girls]
Out!
[Guys & Girls]
Everybody jump in!
[All]
Everybody all for one, a real summer has just begun!

Let's rock and roll and just let go,
feel the rhythm of the drums
We're gonna have fun in the sun
Now that all the hard work, work is done!
Everybody, one for all, everybody all for one,
A real summer has just begun!
Let's rock and roll and just let go,
feel the rhythm of the drums
We're gonna have fun in the sun

Now that all the hard work, work is done!
Come on, everyone let's dance!
We can't let this moment pass!
Let's make this party last!
All for one!
ALL !! FOR !! ONE !!
Tất cả dành cho một


[Troy]
mùa hè mà chúng ta mong muốn,
[Ryan]
Yeah, cuối cùng chúng ta đã có!
[Chad]
giò là lúc chúng ta sẻ chia
[Sharpay]
từng ngày chúng ta sẽ cùng nhau

[Taylor]
từ nay đến mãi mãi,
[Gabriella]
thế nên mọi người, mọi nơi
[Danielle]
chúng ta hãy dẫn nhau đến bờ biển
[Troy, Ryan & Chad]
đi cùng nhau

[Gabriella, Sharpay & Taylor]
chúng ta hãy tổ chức hôm vì sẽ không bao giờ là ngày khác
[Troy, Ryan & Chad]
lúc này chúng ta khỏe khoắn, ở tại đây cho mỗi người khác *
[Gabriella, Sharpay & Taylor]
mọi thứ đều tốt

[All]
mỗi người vì một người, một mùa hè thực sự đã bắt đầu!
Chúng ta hãy Rock n Roll và hãy đi thôi,
cảm nhận được nhịp những tiếng trống
chúng ta sẽ thật vui dưới năng
giờ đây những công việc khó khó, đã hoàn tất!
mọi người, một vì tất cả and và tất cả vì một người!
tất cả dành cho một, một!
[Sharpay]

thời gian hè cùng nhau,
[Taylor]
giờ đây chúng ta gần gũi hơn
[Gabriella]
đó là việc có ý nghĩa
[Chad]
Oh, chúng ta đã bắt đầu
[Ryan]
hãy đến và tham gia buổi tiệc

[Troy]
bạn xứng đáng với nó, cũng như tôi
[Danielle]
chúng ta hãy đi đến bãi biển
[Troy, Ryan & Chad]
đi cùng nhau
[Gabriella, Sharpay, and Taylor]
chúng ta hãy tổ chức hôm nay vì sẽ không bao giờ có một lần khác

[Troy, Ryan & Chad]
lúc này chúng ta khỏe khoắn, có nơi đây cho những người khác
[Gabriella, Sharpay & Taylor]
mọi thứ đều tốt đẹp
[All]
mỗi người vì một người, một mùa hè thực sự đã bắt đầu!
Chúng ta hãy Rock n Roll và hãy đi thôi,

cảm nhận được nhịp những tiếng trống
chúng ta sẽ thật vui dưới năng
giờ đây những công việc khó khó, đã hoàn tất!
mọi người, một vì tất cả and và tất cả vì một người!
tất cả dành cho một, một!
[Guys]
mọi người đứng dậy!
[Girls]
mọi người sôi động lên!

[Guys]
hãy đưa lên đỉnh!
[Girls]
và đừng bao giờ dừng lại!
[Guys]
đó không là tương lai
[Girls]
đó khong là quá khứ
[All]

đang làm nên những ngày bình thường
cuối cùng và cuối cùng và cuối cùng!
niềm vui và mặt trời 'điều gì có thể tốt hơn?
[Danielle]
chúng ta hãy vui...cùng mọi người lúc này!
[All]
nào mọi người, mọi người!
đây là nơi mà mùa hè của chúng ta thực sự bắt đầu
và một lần trước cũng từng giống như thế này

đó là bữa tiệc mà bạn sẽ không muốn bỏ qua!
[Guys]
đứng dậy nào các bạn! cho họ thấy chúng ta có thể có những chuyển động, hey!
[Girls]
Girls! cho họ thấy chúng ta uyển chuyển ra sao, oh!
[Guys]
Here
[Girls] và bây giờ
[Guys]

chúng ta hãy quay lại bữa tiệc
[Girls]
Ra ngoài!
[Guys & Girls]
mọi người vào thôi!
[All]
mỗi người vì một người, một mùa hè thực sự đã bắt đầu!
Chúng ta hãy Rock n Roll và hãy đi thôi,

cảm nhận được nhịp những tiếng trống
chúng ta sẽ thật vui dưới năng
giờ đây những công việc khó khó, đã hoàn tất!
Everybody, one for all, everybody all for one,
mỗi người vì một người, một mùa hè thực sự đã bắt đầu!
Chúng ta hãy Rock n Roll và hãy đi thôi,
cảm nhận được nhịp những tiếng trống
chúng ta sẽ thật vui dưới năng
giờ đây những công việc khó khó, đã hoàn tất!

hãy lại đây, mọi người chúng ta hãy nhảy nào!
chúng ta không thể để khoảnh khắc này trôi qua!
ta hãy làm bữa tiệc này đến cuối!
tất cả vì một!
Tất cả !! Dành cho!! Duy nhất !!

 

×
Quay lại
Top