[Lyrics] High School Musical - Various Artists

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Ooh...
C'mon
Alright
Little louder, now!
Hey...

TROY:
Lookin' forward from center stage
To Graduation Day
Time to get the future started

GABRIELLA:
What we leave what we take with us
No matter what
It's something we're a part of
We learned to fly

TROY & GABRIELLA:
Together side by side (side by side)
I just hope the rest of my life

GABRIELLA:
Will feel as good as my

CHORUS (EVERYONE):
High School Musical
Who says we have to let it go?
It's the best part we've ever known
Step into thhe future... but hold on to
High School Musical
Let's celebrate where we come from!
The friends who've been there all along
Just like...
A High School...High School...Musical...

RYAN:
Improvisation without a script
No one's written it
And now we have the chance to

SHARPAY:
But some day we'll be lookin' back
Memories we'll have
All the songs that we lived through
The best of times

RYAN & SHARPAY:
So why leave them behind?
Why can the rest of my life...

SHARPAY:
Be like my

CHORUS (EVERYONE):
High School Musical (yeah)
Who says we have to let it go?
It's the best part we've ever known
Step into the future...but hold on to
High School Musical
Let's celebrate where we come from (hey)
The friends who've been there all along
Just like...

CHAD & TAYLOR:
Now we finally realize
Who we are it just took some time
We had to live and to learn to see the truth (learn to see the truth)
That nothing's ever impossible
Into the future we all free-fall

EVERYONE:
But forever we'll always have high school
(High...)

TROY:
Time to party now celebrate
(School...)

SHARPAY:
Cause the world's one big stage
(Musical)

RYAN:
Any part you want can be yours

TAYLOR:
Everybody sing yeah
(High...)

CHAD:
But the show is never gonna close
(School...)

GABRIELLA:
It's what got you us here we know
(Musical)

EVERYONE:
High School...High School Musical

BREAKDOWN CHORUS (EVERYONE):
High School Musical
Who says we have to let it go?
It's the best part we've ever known
Step into the future, but hold on to
High School Musical
Let's celebrate where we come from
The friends who've been there all along
Oh yeah, I wish life could be a...

CHORUS:
High School Musical
Who says we have to let it go?
It's the best part we've ever known
Step into the future...but hold on to
High School Musical
Let's celebrate where we come from

TROY & GABRIELLA:
All together, makes it better
Memories that last forever
I want the rest of my life to

EVERYONE:
Feel just like a
High...School...Musical!
Ooh...
Nào
Hay lắm
Lớn hơn tí nữa!
Hey...

TROY:
Trông đợi từ buổi diễn
Đến Ngày Tốt Nghiệp
Đã đến lúc bắt đầu tương lai

GABRIELLA:
Chúng tại để lại những gì, chúng ta mang theo mình những gì
Cho dù là gì đi nữa
Đó cũng là một phần của chúng ta
Chúng ta đã học để tung cánh (vào đời)

TROY & GABRIELLA:
Cùng nhau kề vai sát cánh
Tôi chỉ hi vọng suốt quãng đời còn lại của mình

GABRIELLA:
Sẽ cảm giác thật tuyệt vời như là...

[ĐỒNG CA]
Đêm Hòa Nhạc Trung Học
Ai nói chúng ta phải từ bỏ điều đó?
Đó là phần tuyệt vời nhất mà chúng ta từng biết
Bước vào tương lai... nhưng hãy giữ mãi
Đêm Hòa Nhạc Trung Học
Hãy ca mừng nơi mà chúng ta xuất phát!
Những người bạn cùng đồng hành
Chỉ giống như
Một Đêm Hòa Nhạc Trung Học

RYAN:
Ứng khẩu không cần lời thoại
Chẳng ai viết lời đó
Và giờ thì chúng ta có cơ hội để viết

SHARPAY:
Nhưng ngày nào đó chúng ta sẽ nhìn lại
Những kỉ niệm mà chúng ta sẽ có
Tất cả những bài hát mà chúng ta đã sống cùng
Những thời khắc tuyệt vời nhất

RYAN & SHARPAY:
Vậy thì sao lại để chúng lại sao lưng?
Sao quãng đời còn lại của tôi có thể...

SHARPAY:
Giống như là...

[ĐỒNG CA]
Đêm Hòa Nhạc Trung Học
Ai nói chúng ta phải từ bỏ điều đó?
Đó là phần tuyệt vời nhất mà chúng ta từng biết
Bước vào tương lai... nhưng hãy giữ mãi
Đêm Hòa Nhạc Trung Học
Hãy ca mừng nơi mà chúng ta xuất phát!
Những người bạn cùng đồng hành
Chỉ giống như

CHAD & TAYLOR:
Giờ thì cuối cùng chúng ta cũng nhận ra
Chúng ta là ai, điều đó chỉ mất một ít thời gian thôi
Chúng ta phải sống và học cách nhìn thấy sự thật
Rằng không điều gì là bất khả thi
Bước vào tương lai, chúng ta sẽ cùng rơi tự do (nghĩa bóng)

MỌI NGƯỜI:
Nhưng mãi mãi chúng ta sẽ luôn có (thời) Trung Học

TROY:
Tới lúc tiệc tùng, giờ hãy ăn mừng

SHARPAY:
Vì thế giới là một sân khấu vĩ đại

RYAN:
Mọi vai diễn bạn muốn đều có thể là của bạn

TAYLOR:
Mọi người cùng hát nào

CHAD:
Nhưng buổi diễn sẽ chẳng bao giờ kết thúc

GABRIELLA:
Đó là điều làm cho các bạn và chúng tôi ở đây, chúng tôi biết

MỌI NGƯỜI:
Đêm Hòa Nhạc Trung Học

[ĐỒNG CA]
Đêm Hòa Nhạc Trung Học
Ai nói chúng ta phải từ bỏ điều đó?
Đó là phần tuyệt vời nhất mà chúng ta từng biết
Bước vào tương lai... nhưng hãy giữ mãi
Đêm Hòa Nhạc Trung Học
Hãy ca mừng nơi mà chúng ta xuất phát!
Những người bạn cùng đồng hành
Tôi ước cuộc đời có thể là một...

[ĐỒNG CA]
Đêm Hòa Nhạc Trung Học
Ai nói chúng ta phải từ bỏ điều đó?
Đó là phần tuyệt vời nhất mà chúng ta từng biết
Bước vào tương lai... nhưng hãy giữ mãi
Đêm Hòa Nhạc Trung Học
Hãy ca mừng nơi mà chúng ta xuất phát!

TROY & GABRIELLA:
Tất cả cùng nhau làm cho cuộc đời đẹp hơn
Kỉ niệm sẽ tồn tại vĩnh viễn
Tôi muốn quãng đời còn lại của mình

MỌI NGƯỜI
Cảm giác giống như là một
Đêm... Hòa... Nhạc... Trung... Học

 

×
Quay lại
Top