[Lyrics] Down To Earth - Wall-E OST - Peter Gabriel

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Did you think that your feet had been bound
By what gravity brings to the ground?
Did you feel you were tricked
By the future you picked?
Well, come on down

All those rules don’t apply
When you’re high in the sky
So, come on down
Come on down

We’re coming down to the ground
There’s no better place to go
We’ve got snow up on the mountains
We’ve got rivers down below

We’re coming down to the ground
We hear the birds sing in the trees
And the land will be looked after
We send the seeds out in the breeze

Did you think you’d escaped from routine
By changing the script and the scene?
Despite all you made of it
You’re always afraid
Of the change

You’ve got a lot on your chest
Well, you can come as my guest
So come on down
Come on down

We’re coming down to the ground
There’s no better place to go
We’ve got snow up on the mountains
We’ve got rivers down below

We’re coming down to the ground
We hear the birds sing in the trees
And the land will be looked after
We send the seeds out in the breeze

Like the fish in the ocean
We felt at home in the sea
We learned to live off the good land
Learned to climb up a tree
Then we got up on two legs
But we wanted to fly
When we messed up our homeland
We set sail for the sky

We’re coming down to the ground
There’s no better place to go
We’ve got snow up on the mountains
We’ve got rivers down below

We’re coming down to the ground
We hear the birds sing in the trees
And the land will be looked after
We send the seeds out in the breeze

We’re coming down
Coming down to Earth
Like babies at birth
Coming down to Earth
We’re gonna find new priorities
These are extraordinary qualities

We’re coming down to the ground
There’s no better place to go
We’ve got snow up on the mountains
We’ve got rivers down below

We’re coming down to the ground
We hear the birds sing in the trees
And the land will be looked after
We send the seeds out in the breeze

We’re coming down to the ground
There’s no better place to go
We’ve got snow up on the mountains
We’ve got rivers down below

We’re coming down to the ground
We hear the birds sing in the trees
And the land will be looked after
We send the seeds out in the breeze

We’re gonna find new priorities
These are extraordinary qualities
Trở về Trái Đất

Bạn nghĩ rằng đôi chân của mình bị trọng lực từ mặt đất trói chặt sao?
Bạn có cảm thấy bị dối lừa bởi tương lai mình đã chọn?
Nào, thử đặt chân xuống

Lúc bạn ở trên trời cao
Chẳng có luật lệ nào cần tuân thủ
Vậy, đặt chân xuống xem
Hãy đặt chân xuống

Chúng tôi đang đặt chân xuống mặt đất
Thật chẳng còn nơi nào tốt hơn để đi
Tuyết phủ khắp đỉnh núi
Những dòng sông ở dưới chân
Chúng tôi đang đặt chân xuống mặt đất
Cùng nghe chim hót trên những cành cây
Và mảnh đất này sẽ được săn sóc
Chúng tôi nhờ gió gieo những hạt cây

Bạn nghĩ rằng bạn trốn được những thói quen
Bằng cách thay đổi hành động và hình ảnh
Chấp bạn hiểu tất cả điều đó
Bạn luôn lo sợ về sự đổi thay
Bạn có quá nhiều điều để nói
Vậy hãy là khách của tôi
Nào, đặt chân xuống
Đặt chân xuống thôi

Chúng tôi đang đặt chân xuống mặt đất
Thật chẳng còn nơi nào tốt hơn để đi
Tuyết phủ khắp đỉnh núi
Những dòng sông ở dưới chân
Chúng tôi đang đặt chân xuống mặt đất
Cùng nhau nghe chim hót trên những cành cây
Và mảnh đất này sẽ được săn sóc
Chúng tôi nhờ gió gieo những hạt cây

Như cá ở đại dương
Chúng tôi cảm thấy như ở nhà ngoài biển xa
Chúng tôi học cách trèo lên một ngọn cây
Chúng tôi đã đứng dậy trên hai chân
Nhưng chúng tôi muốn bay
Khi chúng tôi làm xáo trộn đất mẹ
Chúng tôi bắt đầu khởi hành lên trời cao

Chúng tôi đang đặt chân xuống mặt đất
Thật chẳng còn nơi nào tốt hơn để đi
Tuyết phủ khắp đỉnh núi
Những dòng sông ở dưới chân
Chúng tôi đang đặt chân xuống mặt đất
Cùng nhau nghe chim hót trên những cành cây
Và mảnh đất này sẽ được săn sóc
Chúng tôi nhờ gió gieo những hạt cây

Chúng tôi đang trở về
Chúng tôi đang đặt chân xuống Trái Đất
Giống những em bé cất tiếng khóc chào đời
Trở về Trái Đất
Chúng tôi sẽ lập những quyền ưu tiên mới
Và đó sẽ là những quyền tuyệt vời nhất

Chúng tôi đang đặt chân xuống mặt đất
Thật chẳng còn nơi nào tốt hơn để đi
Tuyết phủ khắp đỉnh núi
Những dòng sông ở dưới chân
Chúng tôi đang đặt chân xuống mặt đất
Cùng nghe chim hót trên những cành cây
Và mảnh đất này sẽ được săn sóc
Chúng tôi nhờ gió gieo những hạt cây

Chúng tôi sẽ lập những quyền ưu tiên mới
Và đó sẽ là những quyền tuyệt vời nhất

 
×
Quay lại
Top