[Lyrics] Secret Agent Man - Johnny Rivers

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️There's a man who leads a life of danger,
To everyone he meets, he stays a stranger.
With every move he makes,
Another chance he takes.
Odds are he won't live to see tomorrow.

Secret agent man,
Secret agent man,

They've given you a number,
And taken 'way your name.

Beware of pretty faces that you find,
A pretty face can hide an evil mind.
Aw, be careful what you say,
You'll give yourself away.
Odds are you won't live to see tomorrow.

Secret agent man,

Secret agent man,
They've given you a number,
And taken 'way your name.

[Instrumental break.]

Secret agent man,
Secret agent man,
They've given you a number,
And taken 'way your name.


Swinging on the Riviera one day,
And then laying in a Bombay alley next day.
Oh, no, you let the wrong word slip,
While kissing persuasive lips.
The odds are you won't live to see tomorrow.

Secret agent man,
Secret agent man,
They've given you a number,

And taken 'way your name.

Secret agent man.
Có một kẻ luôn sống trong hiểm nguy
Với mọi người hắn quen, hắn tồn tại như một kẻ lạ mặt
Mọi bước đi mà hắn sắp đặt
Lại là một cơ hội mà hắn đạt được
Điều kỳ lạ đó là hắn sẽ không thể sống đến ngày mai


Tên điệp viên bí mật,
Tên điệp viên bí mật,
Chúng đưa mi một con số
Và lấy đi danh dự của mi

Hãy cẩn thận những khuôn mặt xinh đẹp mà mi tìm thấy,
Một khuôn mặt xinh đẹp có thể giấu đi môt linh hồn ác quỷ
Aw, hãy cẩn thận lựa lời mà nói,
Không thì mi sẽ tự giết mình đấy

Điều kỳ lạ đó là mi sẽ không thể sống đến ngày mai

Tên điệp viên bí mật,
Tên điệp viên bí mật,
Chúng đưa mi một con số
Và lấy đi danh dự của mi

Tên điệp viên bí mật,
Tên điệp viên bí mật,
Chúng đưa mi một con số

Và lấy đi danh dự của mi

Lượn quanh khu Riviera một ngày,
Và hôm sau thì đã biến qua hẻm Bombay
Ôi, không, mi đã thốt ra điều không nên
Trong khi đang hôn đôi môi cám dỗ
Điều kỳ lạ đó là mi sẽ không thể sống đến ngày mai

Tên điệp viên bí mật,
Tên điệp viên bí mật,

Chúng đưa mi một con số
Và lấy đi danh dự của mi

Tên đặc vụ bí mật.

 

×
Quay lại
Top