[Lyrics] Dirty Little Secret - All American Rejects

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Let me know that I've done wrong,
When I've known this all along,
I go around a time or two,
Just to waste my time with you.

Tell me all that you've thrown away,
Find out games you don't wanna play,
You are the only one that needs to know--

I'll keep you my dirty little secret,
(Dirty little secret)
Don't tell anyone or you`ll be just another regret,
(Just another regret, hope that you can keep it)
My dirty little secret,
Who has to know?

When we live such fragile lives,
It's the best way we survive,
I go around a time or two,
Just to waste my time with you,

Tell me all that you've thrown away,
find out games you don't wanna play,
you are the only one that needs to know---

I'll keep you my dirty little secret,
(Dirty little secret)
Don't tell anyone or you'll be just another regret,
(Just another regret, hope that you can keep it)
My dirty little secret.
Who has to know?

The way she feels inside (inside!)
Those thoughts I can't deny (can't deny!)
These sleeping thoughts won't lie (won't lie!)
And now I try to lie
It's eating me apart
Trace this life back!

I'll keep you my dirty little secret,
(Dirty little secret)
Don't tell anyone or you'll be just another regret.
(Just another regret)

I'll keep you my dirty little secret,
Don't tell anyone or you'll be just another regret,
(Just another regret, hope that you can keep it)
My dirty little secret,
Dirty little secret,
Dirty little secret.

Who has to know?
Who has to know?
Cho tôi biết tôi đã làm gì sai
Khi tôi biết toàn bộ mọi chuyện
Tôi đi loanh quanh một hoặc hai lần
Chỉ để giết thời gian với các người

Nói với tôi ngươi đã vứt đi những gì
Tìm ra những trò chơi mà ngươi không hề muốn tham gia
Ngươi là người duy nhất cần phải biết

Tôi sẽ che dấu bí mật dơ bẩn vụn vặt này
(Bí mật dơ bẩn)
Đừng nói với bất cứ ai hoặc ngươi sẽ là sự hối tiếc khác của tôi
(Chỉ là một hối tiếc khác, mong rằng ngươi sẽ giữ kín)
Bí mật nho nhỏ bẩn thỉu của tôi,
Ai phải biết chứ?

Khi chúng ta sống trong cuộc đời quá mong manh này
Đó là cách tốt nhất để sống còn
Tôi đi loanh quanh một hoặc hai lần
Chỉ để giết thời gian với các người

Nói với tôi ngươi đã vứt đi những gì
Tìm ra những trò chơi mà ngươi không hề muốn tham gia
Ngươi là người duy nhất cần phải biết

Tôi sẽ che dấu bí mật dơ bẩn vụn vặt này
(Bí mật dơ bẩn)
Đừng nói với bất cứ ai hoặc ngươi sẽ là sự hối tiếc khác của tôi
(Chỉ là một hối tiếc khác, mong rằng ngươi sẽ giữ kín)
Bí mật nho nhỏ bẩn thỉu của tôi,
Ai phải biết chứ?

Cách cô ấy cảm nhận trong lòng (trong lòng)
Những suy nghĩ đó tôi không thể chối bỏ (không thể chối bỏ)
Những suy nghĩ mộng mị này không lừa dối đâu (không lừa dối)
Và giờ thì tối cố gắng nói dối
Điều này gặm nhấm từng phần
Đi theo cuộc sống này

Tôi sẽ che dấu bí mật dơ bẩn vụn vặt này
(Bí mật dơ bẩn)
Đừng nói với bất cứ ai hoặc ngươi sẽ là sự hối tiếc khác của tôi

Tôi sẽ che dấu bí mật dơ bẩn vụn vặt này
(Bí mật dơ bẩn)
Đừng nói với bất cứ ai hoặc ngươi sẽ là sự hối tiếc khác của tôi
Bí mật nho nhỏ bẩn thỉu của tôi,
Bí mật nho nhỏ bẩn thỉu của tôi,
Bí mật nho nhỏ bẩn thỉu

Ai cần phải biết?
Ai phải biết? 

×
Quay lại
Top