[Lyrics] Secret Combination - Kalomira

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Secret Combination-Kalomira

Can you see it?
Can you see it?
You have to discover me
What goes wrong when I am crying
Or what I want when I 'm smiling

Can you feel it?
Can you feel it?
That I 'm not a little girl
You 're misunderstanding my way
And all the rules that I like to play

My secret combination
It 's a mystery for you
Use your imagination
I 'm not easy but I 'm true

My secret combination
Boy you have to try it hard
To win a destination
In the center of my heart

My secret combination
It 's a mystery for you
Use your imagination
I 'm not easy but I 'm true

My secret combination
Boy you have to try it hard
To win a destination
In the center of my heart

An open book
An open book
Well I 'm sorry, I am not
Sometimes I 'm acting like a lady
Sometimes woman, sometimes baby

My secret combination
It 's a mystery for you
Use your imagination
I 'm not easy but I 'm true

My secret combination
Boy you have to try it hard
To win a destination
In the center of my heart

My secret combination
It 's a mystery for you
Use your imagination
I 'm not easy but I 'm true

My secret combination
Boy you have to try it hard
To win a destination
In the center of my heart

My secret combination
It 's a mystery for you
Use your imagination
I 'm not easy but I 'm true

My secret combination
Boy you have to try it hard
To win a destination
In the center of my heart

To win a destination
In the center of my heart
Anh có thấy không?
Anh có thấy không?
Anh cần phải tìm hiểu em mới được
Chuyện gì đang xảy ra khi em khóc
Hoặc em muốn gì khi em mỉm cười

Anh có cảm nhận được?
Anh có cảm nhận được?
Rằng em không phải một cô bé nữa
Anh đang hiểu nhầm em rồi
Và cả luật chơi em khoái nữa

Sự kết hợp bí mật của em
Là một dấu hỏi to đùng với anh
Hãy dùng trí tưởng tượng của mình ấy
Em không dễ dãi, nhưng em chân thành

Sự kết hợp bí mật của em
Chàng trai ơi, anh cần phải cố gắng nhiều đấy
Để đoạt được một vị trí
Trung tâm trái tim em

Sự kết hợp bí mật của em
Là một dấu hỏi to đùng với anh
Hãy dùng trí tưởng tượng của mình ấy
Em không dễ dãi, nhưng em chân thành

Sự kết hợp bí mật của em
Chàng trai ơi, anh cần phải cố gắng nhiều đấy
Để đoạt được một vị trí
Trung tâm trái tim em

Một con người dễ đoán biết
Một con người dễ đoán biết
Em xin lỗi...em không...
Đôi lúc em hành động như một quý cô
Đôi lúc như một người phụ nữ, và thỉnh thoảng như một đứa trẻ vậy

Sự kết hợp bí mật của em
Là một dấu hỏi to đùng với anh
Hãy dùng trí tưởng tượng của mình ấy
Em không dễ dãi, nhưng em chân thành

Sự kết hợp bí mật của em
Chàng trai ơi, anh cần phải cố gắng nhiều đấy
Để đoạt được một vị trí
Trung tâm trái tim em

Sự kết hợp bí mật của em
Là một dấu hỏi to đùng với anh
Hãy dùng trí tưởng tượng của mình ấy
Em không dễ dãi, nhưng em chân thành

Sự kết hợp bí mật của em
Chàng trai ơi, anh cần phải cố gắng nhiều đấy
Để đoạt được một vị trí
Trung tâm trái tim em

Sự kết hợp bí mật của em
Là một dấu hỏi to đùng với anh
Hãy dùng trí tưởng tượng của mình ấy
Em không dễ dãi, nhưng em chân thành

Sự kết hợp bí mật của em
Chàng trai ơi, anh cần phải cố gắng nhiều đấy
Để đoạt đ
 

×
Quay lại
Top