[Lyrics] Play On - Carrie Underwood

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️Whatcha gonna do when the show is over?
Whatcha gonna sing when the song ends?
Yeah yeah
How you gonna cope when there is no closure?
Where you gonna reach when the goals get higher?
How are you gonna make it through when you think you lost your chance

Play on, When you're losing the game

Play on, cause you gonna make mistakes
It's always worth the sacrifice
Even when you think you're wrong
So Play On

Play on

Even when the flood gets swing wide open
Never let the current sink you down
No oh

Even when you're not sure where you're going
Swimming through a mess and you can't get out
Just going through the motion and trying not to drown

Play on, When you're losing the game
Play on, cause you gonna make mistakes
It's always worth the sacrifice
Even when you think you're wrong
so Play On


On

Even if it storm on the darkest night
Don't you ever give up the fight
Even when you feel you're all alone

Play On
Play On

Play on, When you're losing the game

Play on, cause you gonna make mistakes
It's always worth the sacrifice
Even when you think you're wrong
So play On

Play On
Play On

Oh yeah yeah yeah yeah yeah
Na...na...na...na...na na

Bạn sẽ làm gì khi buổi diễn kết thúc?
Bạn sẽ hát gì khi khúc ca đã hết?
Yeah
Bạn sẽ đối mặt thế nào khi ở đó chẳng có sự kết thúc
Bạn định vươn đến đâu khi thành công đạt được càng nhiều hơn
Bạn thực hiện điều đó thế nào khi mà bạn nghĩ rằng cơ hội cho mình đã mất

Tiếp tục đi, lúc bạn đang thất bại trong trò chơi ấy

Tiếp tục đi, vì bạn sẽ mắc lỗi lầm
Điều đó luôn đáng để hi sinh
Ngay cả khi bạn cho rằng mình sai
Vậy thì hãy tiếp tục

Tiếp tục đi

Ngay cả khi dòng chảy có sục sôi và rộng mở
Đừng bao giờ để luồng nước nhấn chìm bạn
Không

Ngay cả khi bạn không rõ mình đang đi đâu
Bơi qua đống hỗn độn và bạn không thể thoát ra
Xuyên ngay qua chuyển động đó và cố đừng để chính mình chìm dần

Tiếp tục đi, khi bạn đang thất bại trong trò chơi ấy
Tiếp tục đi, vì bạn sẽ mắc lỗi lầm
Điều đó luôn đáng để hi sinh
Ngay cả khi bạn cho rằng mình sai
Vậy thì hãy tiếp tục


Tiếp tục

Dù có bão trong đêm đen tối nhất
Bạn đừng bao giờ từ bỏ cuộc chiến
Ngay cả khi bạn cảm thấy chỉ còn một mình

Tiếp tục
Hãy tiếp tục

Tiếp tục đi, lúc bạn đang thất bại trong trò chơi ấy

Tiếp tục đi, vì bạn sẽ mắc lỗi lầm
Điều đó luôn đáng để hi sinh
Ngay cả khi bạn cho rằng mình sai
Vậy thì hãy tiếp tục

Tiếp tục
Hãy tiếp tục

 
×
Quay lại
Top