[Lyrics] Promise This - Cheryl Cole

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️Alouette uette uette
Alouette uette uette
Alouette uette uette
Déployer l'aile

In my beginning there was nothing so empty in the space between
And you came in turned the lights on and created what it’s came to be
Before I pluck your wings cover me please spread your wings cover me and


Promise this if I die before I wake oh
Promise this take a time to say your grace
On your knees you pray for me
Promise this be the last to kiss my lips

Alouette uette uette
Alouette uette uette
Alouette uette uette

Déployer l'aile (x2)

Though I'm walking through the shadows you are with me and you comfort me
Lay me down now time for sleeping but before that would you miss on me
Before I pluck your wings cover me please spread your wings cover me and

Promise this if I die before I wake oh
Promise this take a time to say your grace
On your knees you pray for me
Promise this be the last to kiss my lips


Alouette uette uette
Alouette uette uette
Alouette uette uette
Déployer l'aile (x2)

By a thread we're hanging on
In the hope you don't let go
If you ever leave me
No, I wanna go with you


Promise this if I die before I wake oh
Promise this take a time to say your grace
On your knees you pray for me
Promise this be the last to kiss my lips

Alouette uette uette
Alouette uette uette
Alouette uette uette
Déployer l'aile
Alouette uette uette
Alouette uette uette
Alouette uette uette
Déployer l'aile

Từ lúc bắt đầu chẳng có gì rỗng không giữa không gian
Và anh đến thắp lên ánh sáng và tạo ra cái nó phải thế
Trước khi em nhổ đôi cánh của anh xung quanh mình

Hãy xòa rộng nó, bao bọc em và

Hứa rằng nếu em có chết trước khi em tỉnh giấc
Hứa rằng sẽ giành thời gian để cầu nguyện
Quỳ xuống và cầu nguyện cho em
Hứa rằng đây là lần cuối cùng hôn đôi môi em

Alouette uette uette
Alouette uette uette
Alouette uette uette

Déployer l'aile

Dù em có đang bước qua cái bóng anh bước cùng và xoa dịu mình
Giờ hãy để em nằm xuống
Đã đến lúc ngủ nhưng trước đó anh sẽ nhớ đến em
Trước khi em nhổ đôi cánh của anh xung quanh mình
Hãy xòa rộng nó, bao bọc em và

Hứa rằng nếu em có chết trước khi em tỉnh giấc
Hứa rằng sẽ giành thời gian để cầu nguyện

Quỳ xuống và cầu nguyện cho em
Hứa rằng đây là lần cuối cùng hôn đôi môi em

Alouette uette uette
Alouette uette uette
Alouette uette uette
Déployer l'aile

Bằng sợi dây ta đang giữ lấy
Trong hy vọng anh sẽ không ra đi

Nếu anh bỏ em lại
Không, em sẽ đi cùng anh

Hứa rằng nếu em có chết trước khi em tỉnh giấc
Hứa rằng sẽ giành thời gian để cầu nguyện
Quỳ xuống và cầu nguyện cho em
Hứa rằng đây là lần cuối cùng hôn đôi môi em

Alouette uette uette
Alouette uette uette

Alouette uette uette
Déployer l'aile

 
×
Quay lại
Top