[Lyrics] Piano & I - Alicia Keys

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Oh oh my goodness
I didn't know I was here
Do you know my name?
(Can't go wrong when
you try)
Alwayz got to try
No matter how long that shit take
Yeah, yeah
Uh
Whatever stops you from dreamin'
Whatever trys to stop
you from livin'
Flip it

Welcome home
Cuz right now what I got to do is
I gotta amp myslelf up
as well as you
So yea, so what it took me like
Maybe 2 years and shit
But I fell in prepared
You know what I'm sayin
And I'm feelin' a
little more ready for
the world
And less loss
As I once was

So come on
What chu waitin' on?
Feel me, feel me, feel me
What, uh, yeah
What, uh, yeah
What?
Ôi, ôi, thánh thần ơi
Tôi chẳng biết tôi đã ở đây nữa
Bạn có biết tên tôi không?
(Chẳng hại gì khi thử nói đâu)
Luôn phải cố gắng
Dù cho có phải tốn mất bao lâu
Ừ, ừ

Bất cứ điều gì ngăn bạn mơ ước
Bất cứ điều gì cố ngăn bạn sống
Vượt qua nó đi

Chào mừng trở về nhà
Vì ngay bây giờ chuyện tôi phải làm là
Tôi phải vặn dây cót mình lên
Giống như vặn cho bạn vậy
Vì thế, ừ, điều đó khiến tôi mất như thể
Có lẽ là cỡ hai năm
Nhưng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng
Bạn biết tôi đang nói gì mà
Và tôi đang cảm giác
Hơi sẵn sàng hơn một tí cho việc
Bước ra thế giới này
Và đỡ mất mát hơn
Như là tôi từng cảm giác thế

Vì thế, nào
Bạn đang chờ gì thế?
Cảm nhận tôi đi nào, cảm nhận tôi đi
Cái gì, ừ, ừ
Cái gì, ừ, ừ
Hả?

 
×
Quay lại
Top