[Lyrics] Phineas & Ferb Theme Song - Phineas & Ferb OST

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
There's 104 days in summer vacation
And school comes along just to end it
So the annual problem for our generation
Is finding a good way to spend it

Like maybe!
Building a rocket
Or fighting a mummy
Or climbing up the Eiffel Tower

Discovering something that doesn't exist
Or giving a monkey a shower

Surfing tidal waves
Creating nano bots
Or locating Frankenstein's brain

Finding a dodo bird
Painting a continent
Or driving your sister insane

As you can see
There's a whole lot of stuff to do
Before school starts this fall

So stick with us 'cause Phineas and Ferb
Are gonna do it all
So stick with us 'cause Phineas and Ferb are
Gonna do it all!
Có 104 ngày trong kì nghỉ hè
Và trường học chỉ để kết thúc nó
Vậy nên rắc rối liên tiếp cho thế hệ của chúng ta
Là tìm cách để sử dụng nó

Có lẽ là như thế!
Xây dựng tên lửa
Hoặc đánh nhau với xác ướp
Hay trèo lên tháp Eiffel

Khám phá cái gì đó mà nó không có thật
Hoặc cho con khỉ đi tắm

Lướt trên sóng thuỷ triều
Tạo ra công nghệ nano
Hoặc tìm não của Frankenstein

Tìm chim dodo
Vẽ lên cả lục địa
Hay làm chị của bạn phát điên

Bạn thấy đấy
Có rất nhiều việc để làm
Trước khi bắt đầu năm học mới

Vậy nên hãy chú ý vì Phineas và Ferb
Sẽ làm được tất cả
Vậy nên hãy chú ý vì Phineas và Ferb sẽ
Làm được tất cả

 

×
Quay lại
Top