[Lyrics] Gitchee Gitchee Goo Means (Candace, Phineas & Ferb) - Phineas & Ferb OST

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Phineas: Bow, Chicka, Bow-Wow!
Ferbettes: That's what my baby says!
Phineas: Mow-mow-mow!
Ferbettes: And my heart starts pumping!
Phineas: Chicka-Chicka Choo Wah!
Ferbettes: Never gonna stop!
All: Gitchee, Gitchee, Goo means that I love you!


Phineas: My baby's got her own way of talking,
Whenever she says something sweet.
And she knows it's my world she's a-rockin',
Though my vocabulary’s incomplete!

And though it may sound confusing,
Ferbettes: Ooh!
Phineas: Sometimes I wish she’d give it to me straight!
But I never feel like I’m losing,

Ferbettes: Losing!
Phineas: When I take the time to translate!
Ferbettes: Here’s what I’m talkin' 'bout!

Phineas: Bow, Chicka, Bow-Wow!
Ferbettes: That's what my baby says!
Phineas: Mow-mow-mow!
Ferbettes: And my heart starts pumping!
Phineas: Oh-Chicka-Chicka, Choo Wah!

Ferbettes: Never gonna stop!
All: Gitchee, Gitchee, Goo means that I love you!

Phineas: Well I don’t know what to do!
Ferbettes: I don’t know what to do.
Phineas: But I think I’m getting through!
Ferbettes: I think I’m getting through.
Phineas: 'Cause when I say I love you...
Ferbettes: When I say I love you!

Phineas: She's says, "I Gitchee, Gitchee, Goo you too!"
Ferbettes: Gitchee, Gitchee, Goo you too!
Phineas: Gitchee, Gitchee, Goo you too!
Ferbettes: Gitchee, Gitchee, Goo you too!

Phineas: Don’t need a dictionary!

Phineas: Bow, Chicka, Bow-Wow!
Candace/Ferbettes: That's what my baby says!
Phineas: Mow-mow-mow!

Candace/Ferbettes: And my heart starts pumping!
Phineas: Chicka-Chicka, Choo Wah!
Candace/Ferbettes: Never gonna stop!
All: Gitchee, Gitchee, Goo means that I love you!

Phineas: I said, a-Bow, Chicka, Bow-Wow!
Candace/Ferbettes: That’s what my baby says!
Phineas: Mow-mow-mow!
Candace/Ferbettes: And my heart starts pumping!

Phineas: Chicka-Chicka, Choo Wah!
Candace/Ferbettes: Never gonna stop!
All: Gitchee, Gitchee, Goo means that I love you!
Gitchee, Gitchee, Goo means that I love you!
Gitchee, Gitchee, Goo means...
That I love you baby, baby, baby!
Ferb: Baby-baby-baby-baby.
All: Gitchee, Gitchee, Goo means that I love you!
Bow, Chicka, Bow-Wow!

Người yêu tôi nói thế đấy
Mow-mow-mow
Và trái tim tôi bắt đầu thổn thức
Chicka-Chicka Choo Wah!
Sẽ không bao giờ dừng
Gitchee, Gitchee, Goo nghĩa là tôi yêu em

Người yêu tôi có cách nói chuyện riêng
Cứ khi cô ấy nói những điều ngọt ngào

Và cô ấy hiểu thế giới của tôi, cô ấy tuyệt vời biết bao
Dù vốn từ của tôi không hoàn thiện

Và nghe có vẻ hơi khó hiểu
Ooh!
Đôi khi tôi ước cô ấy nói thẳng với tôi
Nhưng tôi chưa từng cảm thấy mình thua cuộc
Thua cuộc!
Khi tôi cứ dành hàng giờ ngồi dịch!

Điều tôi muốn nói là

Bow, Chicka, Bow-Wow!
Người yêu tôi nói thế đấy
Mow-mow-mow
Và trái tim tôi bắt đầu thổn thức
Chicka-Chicka Choo Wah!
Sẽ không bao giờ dừng
Gitchee, Gitchee, Goo nghĩa là tôi yêu em


Tôi chẳng biết làm sao nữa!
Tôi chẳng biết làm sao nữa
Nhưng tôi nghĩ mình hiểu rồi!
Nhưng tôi nghĩ mình hiểu rồi
Vì khi tôi nói lời yêu em
Khi tôi nói lời yêu em
Cô ấy nói "Em cũng Gitchee, Gitchee, Goo anh!"
Em cũng Gitchee, Gitchee, Goo anh!

Em cũng Gitchee, Gitchee, Goo anh!
Em cũng Gitchee, Gitchee, Goo anh!

Cần gì tới từ điển chứ

Bow, Chicka, Bow-Wow!
Người yêu tôi nói thế đấy
Mow-mow-mow
Và trái tim tôi bắt đầu thổn thức
Chicka-Chicka Choo Wah!

Sẽ không bao giờ dừng
Gitchee, Gitchee, Goo nghĩa là tôi yêu em

Bow, Chicka, Bow-Wow!
Người yêu tôi nói thế đấy
Mow-mow-mow
Và trái tim tôi bắt đầu thổn thức
Chicka-Chicka Choo Wah!
Sẽ không bao giờ dừng

Gitchee, Gitchee, Goo nghĩa là tôi yêu các bạn
Gitchee, Gitchee, Goo nghĩa là tôi yêu các bạn
Gitchee, Gitchee, Goo nghĩa là
Tôi yêu các bạn
Người yêu dấu ơi
Gitchee, Gitchee, Goo nghĩa là tôi yêu em

 

Hiệu chỉnh bởi quản lý:
×
Quay lại
Top