[Lyrics] Give It To Me Right - Melanie Fiona

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532


▶️
Okay, okay,
He's got my number and
You can't, you can't
Warn me baby here I am
Either you make the time
Or just forget me

I'm not, I'm not

Tryna run your life
That's why, that's why
I'm nobody's wife
But when I want, when I want it
You gotta be ready

I don't want it all the time,
But when I get it,
I better be satisfied

So give it to me right,
Or don't give it to me at all

I don't think you understand,
How real it is for me to find
A man who thinks he can
So give it to me right,
Or don't give it to me at all
yeah yeah


On time, on time
I expect you to be
Oh my, oh my
Baby in my fantasy
You can't get it right,
Then just forget it

No ways ok
For you to go around

uh uh, today
You better make a touch down
You know what I like,
Won't you accept it

I don't want it all the time,
But when I want it,
You better make me smile
So give it to me right,

Or don't give it to me at all

I don't think you understand,
If you can't please me,
I know someone who can
Give it to me right,
Or don't give it to me at all

This is the real life baby
This is the life that makes me say

Yeah, yeah, yeah, yeahh

This is the real thing baby
When I'm alone I can make me say
Yeah, yeah, yeah, yeah, yeahh

I don't want it all the time,
But when I want it
You better make me smile
So give it to me right,

Or don't give it to me at all

I don't think you understand,
If you can't please me,
I know someone who can
So give it to me right,
Or don't give it to me at all

Give it to me right
Give it to me right


Give it to me right,
Or don't give it to me at all

Give it to me right,
Or don't give it to me at all
Được rồi, được rồi
Anh ta đã có số của tôi và
Anh không thể, không thể

Đe dọa tôi đâu cưng
Tôi ở đây
Cứ đi mà mất thời gian
Hay quên tôi đi cũng được

Tôi không, không
Cố điều khiển cuộc đời anh
Đó là lý do, lý do
Tôi không phải là vợ ai cả

Nhưng khi tôi muốn, tôi muốn
Anh phải sẵn sàng đấy cưng

Tôi không muốn nó suốt
Nhưng nếu có nó
Tôi sẽ thỏa mãn hơn
Nên hãy đưa nó ngay đi
Hoặc đừng đưa tôi cái gì cả

Tôi không nghĩ là anh hiểu

Nó thực thế nào để tôi tìm kiếm
Một người đàn ông nghĩ mình có thể
Nên hay đưa nó ngay đi
Hoặc đừng đưa tôi cái gì cả
Yeah

Đúng giờ, đúng giờ
Tôi mong anh sẽ thế
Ôi trời, ôi trời

Người yêu trong trí tưởng tượng của tôi
Anh không thể lấy nó đi
Nên hãy quên nó đi

Không có đường
Để anh lòng vòng nữa
uh uh, hôm nay
Tốt hơn hết là bỏ tay xuống đi
Anh biết điều tôi thích mà

Anh sẽ không chấp nhận nó

Tôi không muốn nó suốt
Nhưng nếu có nó
Tôi sẽ thỏa mãn hơn
Nên hãy đưa nó ngay đi
Hoặc đừng đưa tôi cái gì cả

Tôi không nghĩ là anh hiểu
Nếu anh không thể làm tôi vui

Tôi biết một người có thể
Nên hay đưa nó ngay đi
Hoặc đừng đưa tôi cái gì cả

Đây là cuộc sống thực cưng à
Đây là cuộc sống khiến tôi phải nói
Yeah, yeah, yeah, yeahh

Đây là cuộc sống thực cưng à
Khi tôi cô đơn tôi có thể khiến mình nói

Yeah, yeah, yeah, yeahh

Tôi không muốn nó suốt
Nhưng nếu tôi muốn
Anh nên khiến tôi mỉm cười
Nên hãy đưa nó ngay đi
Hoặc đừng đưa tôi cái gì cả

Tôi không nghĩ là anh hiểu
Nếu anh không thể làm tôi vui

Tôi biết một người có thể
Nên hay đưa nó ngay đi
Hoặc đừng đưa tôi cái gì cả

Đưa nó cho tôi ngay
Đưa nó cho tôi ngay

Đưa nó cho tôi ngay
hoặc đừng đưa tôi gì cả


Đưa nó cho tôi ngay
hoặc đừng đưa tôi gì cả

 
×
Quay lại
Top