[Lyrics] Give It Up To Me (ft Lil Wayne & Timbaland) - Shakira

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532


▶️
[Timbaland]
How you doin I’m Mr Mos I’m back

[Shakira]
Timb are you on it
Timb are you on it
Give me some
Is this what you wanted?

Is this what you wanted?
Oh

[Lil' Wayne]
Uh Wayne’s World
I’m the cashier I change girls
You can go up my crain girl
And Imma go down that drain girl
Hey ah midnight cowboy

My flow’s a dog…down boy
Hah my girl is a queen
And she do what I say and I say what I mean
Then I give it to her uncut
Shakira, swing those hips like nun chucks
Now, give it to me
I want the best and the best things in life are free

[Shakira]

You can have it all
Anything you want you can make it yours
Anything you want in the world
Anything you want in the world
(Give it up to me)

Nothing too big or small
Anything you want you can make it yours
Anything you want in the world

Anything you want in the world
(Give it up to me)

What you get is exactly what you give
Never really know until you try
We’re so ahead of this
Got this she wolf appetite that keeps me up all night
You know the way it works don’t be afraid to ask
Aim high when the target is low

FYI I am ready to go
People say men are just like kids
Never saw a kid behave like this

What you give is exactly what you receive
So put me in a cage and lock me away
and i’ll play the games that you want me to play

You can have it all
Anything you want you can make it yours

Anything you want in the world
Anything you want in the world
(Give it up to me)

Nothing too big or small
Anything you want you can make it yours
Anything you want in the world
Anything you want in the world
(Give it up to me)


Hey can we go by walking
Or do you prefer to fly
All of the roads are open
In your mind
In your life
Give it up to me

Hey can we go by walking
Or do you prefer to fly

All of the roads are open
In your life
In your life
Give it up to me

(Timbaland)
Hey lil lady
What’s your plan
Say lil mama

Come take a ride jump in

(Shakira)
Hey there baby
What’s on your mind
Don’t need approval tonight, tonight
Give it up

You can have it all
Anything you want you can make it yours

Anything you want in the world
Anything you want in the world
(Give it up to me)

Nothing too big or small
Anything you want you can make it yours
Anything you want in the world
Anything you want in the world
(Give it up to me)


You can have it all
Anything you want you can make it yours
Anything you want in the world
Anything you want in the world
(Give it up to me)

Nothing too big or small
Anything you want you can make it yours
Anything you want in the world

Anything you want in the world
(Give it up to me)
Anh sao rồi
Tôi là Ngài Mos
Tôi đã trở lại

Timb anh đã sẵn sàng ?
Timb anh đã sẵn sàng ?

Đưa tôi một ít
Đó là điều anh mong muốn?
Đó là điều anh mong muốn?


Uh, thế giới của Wayne
Tôi là thủ quỹ Tôi thay đổi những cô gái
Bạn có thể lên cô gái "đẫy đà" của tôi (crain = cần cẩu, cần trục)
Và Imma xuống với cô gái kiệt quệ này

À này anh chàng cao bồi nửa đêm
Thú vui của tôi là một chú chó... chàng trai ủ rũ
Ha cô gái của tôi là một nữ hoàng
Và cô làm những điều tôi bảo, tôi bải những gì tôi muốn
Rồi tôi đưa cho sự không dài dũa của cô ấy
Shakira, lắc hông như con gà nào
Bây giờ, hãy đưa nó cho tôi
Tôi muốn thứ thốt nhất và thứ tốt nhất trong cuộc sông là tự do


Bạn có thể có hết
Bất cứ gì bạn muốn bạn có thể có nó
Bất cứ gì bạn muốn trong thế giới
Bất cứ gì bạn muốn trong thế giới
Đưa nó lên cho tôi

Chẳng có gì to hay nhỏ
Bất cứ gì bạn muốn bạn có thể có nó
Bất cứ gì bạn muốn trong thế giới

Bất cứ gì bạn muốn trong thế giới
Đưa nó lên cho tôi

Những gì bạn có chính là những gì bạn cho
Không bao giờ nhận ra cho đến khi bạn thử
Chúng tôi đã quen với điều này (ahead of = in advance of - đi trước)
Có cô sói cái thèm khát này làm tôi vững cả đêm
Bạn biết cách như thế nào đừng ngại ngần hỏi
Cao cánh tay khi đối thủ thấp xuống

Bạn biết , tôi đã sẵn sàng đi (FYI = For your information)
Mọi người nói đàn ông chỉ như trẻ con
Chưa bao giờ thấy trẻ con cư xử như vậy trước kia

Những gì bạn cho chính là những gì bạn nhận
Nên hãy cho tôi vào một cái cũi và khoá tôi lại
Và tôi sẽ chơi trò chơi mà bạn muốn tôi chơi

ĐK


Này chúng ta có thể đi dạo
Hoặc có thể bạn thích bay
Tất cả đường đều mở
Trong tâm trí bạn
Trong cuộc đời bạn
Hãy đưa nó cho tôi

Này chúng ta có thể đi dạo
Hoặc có thể bạn thích bay

Tất cả đường đều mở
Trong tâm trí bạn
Trong cuộc đời bạn
Hãy đưa nó cho tôi

Này quý cô
Kế hoạch của cô là gì
Nói quý bà
Tới tham gia chuyến xe, nhảy vào


Này ở đây anh yêu
Suy nghĩ gì trong đầu anh
Không cần sự tán thành đêm nay, đêm nay
Bỏ nó đi

ĐK

 
×
Top Bottom