[Lyrics] Graduation Tears - Chelsia Chan

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532


▶️
And now is the time to say goodbye to the books
And the people who have guide me along
They showed me the way to joy and happiness,
My friend, How can I forget the fun we had before

* I don't know how I would go on with out you in a wicked world
I'll be all alone, I've been blessed by school life.
Don't care about a thing.

Got ta thank our teachers and my friends

Graduation tears Congratulation Cheers,
It's the day of my emotion
Can't you see
Who'd know the friend ship and love I'll leave behind
As I step out of the school yard I have known

* Repeat
Và giờ là lúc nói lời tạm biệt sách vở
Và những người đã chỉ dạy tôi bao năm
Họ đã chỉ cho tôi cách hân hoan và hạnh phúc
Bạn ơi, làm sao tôi quên niềm vui chúng ta đã có trước kia

*Tôi không biết đi tiếp như thế nào mà không có bạn trong thế giới xấu xa này
Tôi rồi sẽ cô đơn, tôi đã được hạnh phúc nơi cuộc sống trong trường học
Chẳng lo nghĩ về điều gì cả

Cám ơn các giáo viên và bạn bè tôi

Nước mắt ngày tốt nghiệp, tiếng hoan hô chúc mừng
Đó là một ngày xúc động
Bạn có thấy không
Ai biết tình bạn và lòng yêu thương tôi sẽ bỏ lại phía sau
Khi tôi bước ra khỏi sân trường tôi đã biết điều đó

* Lặp


 
×
Quay lại
Top