[Lyrics] I Got Nerve - Miley Cyrus

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532

I Got Nerve

We haven't met, and that's okay
'Cause you will be asking for me one day
Don't want to wait in line

The moment is mine believe me

Don't close your eyes
'Cause it's a chance worth takin'
I think that I can shake you

I know where I stand
I know who I am
I would never run away when life gets bad, it's
Everything I see
Every part of me
Gonna get what I deserve
I got nerve

Electrified, I'm on a wire
Gettin' together and we're on fire
What I said, you heard
Now I got you spinning

Don't close your mind
The words I use are open
I think that I can show you

I know where I stand
I know who I am
I would never run away when life gets bad, it's
Everything I see
Every part of me
I know I can change the world, yeah, yeah, yeah
I know what you like
I know what you think
Not afraid to stare you down until you blink, it's
Everything I see
Every part of me
Gonna get what I deserve
I got nerve

You need to discover
Who can make you feel free
And I need to uncover
The part of you that's reaching out for me, hey

I know where I stand
I know who I am
I would never run away when life gets bad, it's
Everything I see
Every part of me
I know I can change the world, yeah, yeah, yeah
I know what you like
I know what you think
Not afraid to stare you down until you blink, it's
Everything I see
Every part of me
Gonna get what I deserve
I got nerve

(I'm what you want, I'm what you need)
(I'm what you want, I'm what you need)

I know what you like
I know what you think
Not afraid to stare you down until you blink, it's
Everything I see
Every part of me
Gonna get what I deserve
I got
I got nerve
Hạ quyết tâm

Ta chưa từng gặp gỡ
và như thế thật ổn
vì một ngày nọ bạn sẽ đòi hỏi tôi
không muốn chờ đợi
nơi của giới hạn

khoảng khắc này của tôi, hãy tin tôi

đừng nhắm mắt lại
vì đây là cô hội để chuyện trò
và tôi nghĩ tôi có thể làm bạn lay chuyển

tôi biết nơi tôi đứng
tôi biết mình là ai
tôi sẽ không trốn chạy khi cuộc sống khó khăn, đó là
những thứ tôi thấy
những phần thuộc về tôi
sẽ có được những gì mình xứng đáng
Tôi quyết tâm (nỗ lực, hạ quyết tâm)

như nhiễm điện, tôi đang trên dây
cùng nhau ta giữ lấy nhiệt tình
những gì tôi nói, bạn nghe
nào tôi bạn cùng xoay

đừng thu hẹp suy nghĩ
những lời này dùng để mớ ra
và tôi nghĩ tôi có chỉ cho bạn xem

tôi biết nơi tôi đứng
tôi biết mình là ai
tôi sẽ không trốn chạy khi cuộc sống khó khăn, đó là
những thứ tôi thấy
những phần thuộc về tôi
tôi biết mình có thể thay đổi thế giới, yeah, yeah, yeah
tôi biết điều bạn thích
tôi biết điều bạn nghĩ
không việc gì e ngại để nhìn chằm lại cho tới khi bạn chớp mắt,
đó là
những thứ tôi thấy
những phần thuộc về tôi
sẽ có được những gì mình xứng đáng
Tôi quyết tâm (nỗ lực, hạ quyết tâm)

bạn cần khám phá ra
xem ai có thể khiến cho bạn tự do
và tôi cần tháo bỏ
những phần thuộc em đang với đến cùng tôi, hey

tôi biết nơi tôi đứng
tôi biết mình là ai
tôi sẽ không trốn chạy khi cuộc sống khó khăn, đó là
những thứ tôi thấy
những phần thuộc về tôi
tôi biết mình có thể thay đổi thế giới, yeah, yeah, yeah
tôi biết điều bạn thích
tôi biết điều bạn nghĩ
không việc gì e ngại để nhìn chằm lại cho tới khi bạn chớp mắt,
đó là
những thứ tôi thấy
những phần thuộc về tôi
sẽ có được những gì mình xứng đáng
Tôi quyết tâm (nỗ lực, hạ quyết tâm)

(tôilà những gì bạn muốn, là những gì bạn cần)
(tôilà những gì bạn muốn, là những gì bạn cần)

tôi biết điều bạn thích
tôi biết điều bạn nghĩ
không việc gì e ngại để nhìn chằm lại cho tới khi bạn chớp mắt,
đó là
những thứ tôi thấy
những phần thuộc về tôi
sẽ có được những gì mình xứng đáng
Tôi quyết tâm
quyết tâm(nỗ lực, hạ quyết tâm)

 

×
Quay lại
Top