[Lyrics] Wake Up America - Miley Cyrus

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Oh Can you take of her
Oh maybe you can spare her

Several moments of your consideration
Leading up to the final destination

Oh the earth is calling out,
i Wanna learn what it’s all about,
But everything I read global warming going green
I don’t know what all this means but it seems to be saying

[Chorus]

Wake up America we’re all in this together
It’s our home so let’s take care of it
You know that you want to
You know that you got to Wake up America
Tomorrow becomes a new day and everything you do
Matters yeah everything you do matters in some way

Stand Up I’ll try if you will
Wake Up it’s not a fire drill
All she needs is a little attention
Can you give her just a little attention?

Uh oh it’s easy to look away
But it’s getting harder day by day

Everything I read global warming going green
I don’t know what all this means but it seems to be saying


Wake up America we’re all in this together
It’s our home so let’s take care of it
You know that you want to
You know that you got to Wake up America
Tomorrow becomes a new day and everything you do
Matters yeah everything you do matters in some way

I know that you don’t want to hear it
Especially coming from someone so young

But in the back seat yeah they want to hear it (they want to hear it)

So come on (turn in up)
Come on (turn it up)
So come oooooooon (turn it up)


Wake up America we’re all in this together
It’s our home so let’s take care of it
You know that you want to
You know that you got to Wake up America
Tomorrow becomes a new day and everything you do
Matters yeah everything you do matters in some way

0h Bạn có thể có cô ấy,
Có thể dùng cô ấy khi cần

Bạn xem thử cô ấy đi
và hãy gửi đến cái cuối cùng


0h ngoài thế giới bao la đang gọi ta

Tôi muốn biết rõ cái thế giới ấy

Mọi thứ tôi đọc toàn chuyện gì đâu

Tôi không biết là chúng đang lên án[Chorus]

Dậy nào nước Mỹ chúng ta sẽ cùng làm

Khi ra khỏi nhà, yên tâm nào có chúng tôi đây

Chắc bạn biết điều bạn đang muốn

Bạn biết bạn đang thức cùng cả nước Mỹ

Bắt đầu ngày mới và làm mọi thứ bạn muốn nào!

Không có gì bạn không thể làm được


Bạn thử vùng lên nào

Đó không phải sự bắt buộc, choàng dậy nào

Cô ấy cần sự chú ý ở mọi người

Chú ý cô ấy một chút không được àh...

Nhìn một chỗ nào đó sẽ thấy dễ hơn đấy

Cứng rắn hơn cho nagỳ mới đi

Mọi thứ tôi đọc toàn chuyện gì đâu

Tôi không biết là chúng đang lên án

Lập lại


Tôi đoán bạn không muốn nghe nữa

Người bạn trẻ hãy đặc biệt chú ý đến người đó nào

Họ nói muốn nghe thấy nó
(Họ muốn nghe thấy)

Đến đây nào(quay vào đây đi)
Đến nào(quay vào đây đi)
Đến đây nào....(quay vào đây đi)

 
×
Quay lại
Top