[Lyrics] Over Again - Esmee Denters

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
<object classid="clsid: D[3540000" codebase="https://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,0,0" id="https://www.nhaccuatui.com/m/IW6Z8EZI[/FLASH]Over Again

hands over my head thinking what else could go wrong .
Would of stayed in bed, how can the day be so long

Never believed that things happen for a reason.
But how this turned out removed all my doughts so believeeee
That for you I'd do it all over again.
( do it all over again )

All I went through led me to you
So I'd do it all over again ... for you. for you . for you

I missed the first train stood out in the rain all daaaay.
Little did I know, when I caught the next train there you were to sweep me way. guess that's what I waited for

never believed that things happen for a reason
but how this turned out removed all my doughts.
so believe that for you I'd do it all over again ( do it all over again)
all I went through it led me to you .

so I'd do it all over again.
who ever thought a day gone so wrong would turn out so lovely.
yea I'm so glad I found you
even though the day went so wrong I wouldn't change a thing.
yeaaa yea o0o I'd do it yea yea yea
I'd do it all over again
do it all over, again again again
all I went through it led me to you .
so I'd do it all over again.

( I'd do it all over again )
I'd do it all over
( I'd do it all over again )
I'd do it all over
( I'd do it all over again )
I'd do it all over
( I'd do it all over again )
for you . for you .
all I went through it led me to you ( to you )

I'd do it all over ( I'd do it all over agaïn )
whoever thought a day gone so wrong could turn out so lovely 2x
ooooo yeaa yeaa
Lại một lần nữa

Đôi tay đưa lên cao đầu nghĩ rằng điều khác có thể gây ra lầm lỗi .
Chiếc gi.ường sẽ là nơi nương tựa lúc này, thế nào mà ngày lại dài đến thế

Chưa bao giờ tin rằng điều đó xảy ra là có nguyên do

Nhưng làm sao mà dốc hết sức lực để xoá bỏ tất cả nghi ngờ đề mà tin
Em dành cho anh tất cả một lần nữa (lại một lần nữa)
Em đi xuyên suốt qua tất cả để đến với anh
Nên giờ em sẽ làm tất cả một lần nữa... vì anh. vì anh. vì anh

Em nhớ chuyến tàu đầu tiên đứng trong cơn mưa cả ngày.
Một điều nhỏ em biết, khi em bắt được chuyến tàu kế tiếp
Anh rồi sẽ lướt qua em thôi . Đoán xem em đã chờ điếu ấy biết chừng nào

Chưa bao giờ tin rằng điều đó xảy ra là có nguyên do

Nhưng làm sao mà dốc hết sức lực để xoá bỏ tất cả nghi ngờ đề mà tin
Em dành cho anh tất cả một lần nữa (lại một lần nữa)
Em đi xuyên suốt qua tất cả để đến với anh
Nên giờ em sẽ làm tất cả một lần nữa.
Có ai mà nghĩ rằng một ngày tồi tệ là thế có thể trở thành đáng yêu đến vậy
Vâng em sẽ rất sung sướng khi em tìm lại được anh
Mặc dù những ngày tháng sai lầm kia em sẽ không thể thay đổi được gì
Vâng vâng chính em đã làm thế...vâng...vâng...vâng
Em sẽ làm lại tất cả một lần nữa

làm lại tất cả,
em đi xuyên suốt qua tất cả sự lãnh đạo của anh
Nên em sẽ làm lại tất cả một lần nữa
(làm lại tất cả một lần nữa) x4
vì anh , vì anh mà thôi
Em đi xuyên suốt qua tất cả để đến với anh (đến với anh)
Em sẽ làm lại tất cả một lần nữa (em sẽ làm lại tất cả một lần nữa)

...
 

×
Quay lại
Top