[Lyrics] Already Over - Red

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️
Already-Over
Red

You never go
Your always here (suffocating me)
Under my skin
I cannot run away
Fading slowly


I'd give it all to you
Letting go of me
Reaching as I fall
I know it's already over now
Nothing left to lose
Loving you again
I know it's already over, already over now

My best defense, running from you

I can't resist, take all you want from me
Breaking slowly

I'd give it all to you
Letting go of me
Reaching as I fall
I know it's already over now
Nothing left to lose
Loving you again

I know it's already over, already over now!

You're all I'm reaching for
It's already over
All I'm reaching for!
It's already over now

I'd give it all to you
I offer up my soul
It's already over, already over now!


Give it all to you
Letting go of me
Reaching as I fall
I know it's already over now
Nothing left to lose
Loving you again!
I know it's already over now!
It's already over now!

I know it's already over, already over


Em không bao giờ đi
Em luôn ở đây ( làm tôi nghẹt thở)
Làm tôi phải chú ý
Tôi không thể chạy đi nổi
Mà lại tan biến dần


Tôi sẽ dành tất cả cho em
Hãy để tôi đi
Vực tôi dậy mỗi khi tôi vấp ngã
Tôi biết giờ thì mọi chuyện đã qua rồi
Chẳng còn gì để mất nữa
Tôi lại yêu em mất rồi !
Tôi biết mọi chuyện đã qua, giờ đã qua thật rồi.

Hàng rào tốt nhất của tôi cũng bị sụp đổ bởi em

Tôi không thể chịu nổi, hãy lấy đi những gì mà em muôn
Tôi đang dần suy sụp.

Tôi sẽ dành tất cả cho em
Hãy để tôi đi
Vực tôi dậy mỗi khi tôi vấp ngã
Tôi biết giờ thì mọi chuyện đã qua rồi
Chẳng còn gì để mất nữa
Tôi biết mọi chuyện đã qua, giờ đã qua thật rồi.


Em là tất cả những gì tôi muốn với tới
Đã qua thật rồi
Tôi đang cố vươn tới!
Giờ thì đã qua thật rồi

Tôi sẽ dành tất cả cho em
Tôi bày tỏ hết lòng mình
Mọi chuyện đã qua, giờ đã qua thật rồi.


Tôi sẽ dành tất cả cho em
Hãy để tôi đi
Vực tôi dậy mỗi khi tôi vấp ngã
Tôi biết giờ thì mọi chuyện đã qua rồi
Chẳng còn gì để mất nữa
Tôi lại yêu em mất rồi !
Tôi biết giờ thì mọi chuyện đã qua rồi
Giờ thì mọi chuyện đã qua!
Tôi biết mọi chuyện đã qua, giờ đã qua thật rồi.


 
×
Quay lại
Top