[Lyrics] One - U2

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Is it getting better?
Or do you feel the same?
Will it make it easier on you now?
You got someone to blame
You say
One love
One life
When it's one need
In the night
One love
We get to share it
Leaves you baby if you
Don't care for it

Did I disappoint you?
Or leave a bad taste in your mouth?
You act like you never had love
And you want me to go without
Well it's

Too late
Tonight
To drag the past out into the light
We're one, but we're not the same
We get to
carry each other
carry each other
One

Have you come here for forgiveness?
Have you come to raise the dead?
Have you come here to play Jesus?
To the lepers in your head

Did I ask too much?
More than a lot.
You gave me nothing,
Now it's all I got
We're one
But we're not the same
See we
Hurt each other
Then we do it again
You say
Love is a temple
Love a higher law
Love is a temple
Love is a higher law
You ask me to enter
But then you make me crawl
And I can't keep holding on
To what you got
When all you've got is hurt

One love
One blood
One life
You got to do what you should
One life
With each other
Sisters and my
Brothers
One life
But we're not the same
We get to
Carry each other
Carry each other

One...
One...

extended version

Can You hear us coming Lord
Can You hear us call
Feel us knocking
We're knocking at Your door


Em cảm thấy đỡ hơn chưa?
Hay là em cũng cảm thấy như cũ?
Bây giờ mọi thứ dễ dàng hơn với em chưa?
Em có ai đó để đổ thừa
Em nói
Một tình yêu
Một cuộc đời (ý là cả đời chỉ yêu một người)
Khi mà chỉ có một nhu cầu
Trong đêm
Một tình yêu
Chúng ta phải chia sẻ điều đó
Nó sẽ rời xa em nếu em
Không quan tâm tới nó

Anh làm em thất vọng phải không?
Hay là để lại một mùi vị khó chịu trong miệng em?
Em cư xử như là em chưa bao giờ yêu vậy
Và em muốn anh đi mà không có (lời giải thích)
Ừ, điều đó

Đêm nay
Đã quá trễ rồi
Để lôi những chuyện quá khứ ra mà nói
Chúng ta là một, nhưng chúng ta không giống hệt nhau
Chúng ta phải
Chấp nhận nhau
Chấp nhận nhau
Một

Em đến đây để tha thứ à?
Em đến đây để ban sự sống à?
Em đến đây để làm Chúa cứu thế à?
Cho những kẻ cùi hủi trong đầu em

Anh có đòi hỏi quá không?
Hơn cả nhiều nữa
Em không cho anh gì cả
Bây giờ đó là tất cả những gì anh có
Chúng ta là một
Nhưng chúng ta không giống nhau
Hãy xem, chúng ta
Làm đau lòng nhau
Rồi chúng ta lại yêu nhau
Em nói
Tình yêu là một đền thờ
Tình yêu là một bộ luật tối thượng
Tình yêu là một đền thờ
Tình yêu là một bộ luật tối thượng
Em bảo anh tiến vào
Nhưng sau đó em làm anh phải tháo lui (crawl: nghĩa Mỹ là tháo lui)
Và anh không thể tiếp tục chịu đựng
Những gì em có
Khi mà tất cả những gì em có là nỗi đau

Một tình yêu
Một dòng máu
Một cuộc đời
Em phải làm những gì em nên làm
Một cuộc đời
Với nhau
Những người chị em và
Anh em của anh
Một cuộc đời
Nhưng chúng ta không giống nhau
Chúng ta phải
Chấp nhận nhau
Chấp nhận nhau

Một...
Một...

(Phiên bản dài)

Chúa có nghe chúng con đang đến
Chúa có nghe chúng con gọi
Nghe chúng con đang gõ cửa
Chúng con đang gõ cửa của Ngài đây

 
×
Quay lại
Top