[Lyrics] One - Adam Lambert

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
One-Adam Lambert

Is it getting better
Or do you feel the same?
Will it make it easier on you now?
You got someone to blame

You say one love, one life (one life)
It's one need in the night
One love (one love), get to share it
Leaves you darling, if you don't care for it

Did I disappoint you?
Or leave a bad taste in your mouth?
You act like you never had love
And you want me to go without

Well it's too late, tonight
To drag the past out into the light
We're one, but we're not the same
We get to carry each other
Carry each other
One...

Have you come here for forgiveness?
Have you come to raise the dead?
Have you come here to play Jesus?
To the lepers in your head

Well, did I ask too much, more than a lot?
You gave me nothing, now it's all I got
We're one, but we're not the same
Well we, hurt each other
Then we do it again

You say
Love is a temple
Love is a higher law
Love is a temple
Love is the higher law
You ask me to enter
Well then you make me crawl
And I can't be holding on
To what you got
When all you got is hurt

One love
One blood
One life
You got to do what you should
One life
With each other
Sisters and my
Brothers
One life
But we're not the same
We get toMọi thứ đang trở nên tốt hơn
Hay em cảm thấy thế?
Nó có làm cho em cảm thấy dễ dàng hơn không?
Em đã có người để đổ lỗi

Em nói rằng một tình yêu, một cuộc sống
Đó là điều em cần khi màn đêm buông xuống
Một tình yêu, phải được chia sẽ
Rời xa em, em yêu, nếu em không quan tâm đến điều đó

Anh đã làm em thất vọng ư?
Hay để lại một hương vị rất tệ nơi môi em?
Em hành động như chưa bao giờ yêu
Và em muốn anh ra đi một mình

Ôi đã khuya quá rồi
Để đưa quá khứ ra ngoài ánh sáng
Chúng ta là một nhưng không giồng nhau
Chúng ta sẽ cùng nhau chia sẽ
Gánh vác cùng nhau
Một…

Phải chăng em đến đây để tha thứ?
Phải chăng em đến đây để ban cái chết?
Phải chăng em đến đây dể đóng vai Jesus?
Với người phong cùi trong tâm trí

Ôi, phải chăng anh đã hỏi quá nhiều, còn nhiều hơn quá nhiều?
Em chẳng trao anh gì cả, đó là tất cả những gì mà anh có
Chúng ta là một nhưng không giống nhau
Ôi, chúng ta làm tổn thương nhau
Rồi chúng ta lại làm điều đó lần nữa

Em nói rằng
Tình yêu là một thánh đường
Tình yêu là một điều luật tối cao
Tình yêu là một thánh đường
Tình yêu là một điều luật tối cao
Em muốn anh phải giữ
Rồi em làm anh phải nuốt lời
Và anh không thể tiếp tục giữ lấy
Những điều mà em có
Khi tất cả em có chỉ là nỗi đau

Một tình yêu
Một dòng máu
Một cuộc sống
Em phải làm điều mà em phải làm
Một cuộc sống
Với nhau
Những chị gái và
Những anh trai của anh
Một cuộc sống
Nhưng chúng ta không giống nhau
Chúng ta phải làm

 
×
Quay lại
Top