[Lyrics] One Love - Sister Hazel

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532We are just children understand
We’re two in a million
But precious grains of sand
We slip through the fingers
And dancing on the wind
We find each other

One you - one me
One chance for us to live
One heart - one soul
One life for us to give
One dream - one mind
One sky up above
One you - one me
One love
Yeah yeah yeah
One love

A star made a wish on us tonight
Hangin’ out in heaven
Inspired by our light
And she knows how it feels
To shine on all the world
And last forever

One you - one me
One chance for us to live
One heart - one soul
One life for us to give
One dream - one mind
One sky up above
One you - one me
One love
Yeah yeah yeah
One love

Surrender all your battles
It’s only love that makes us matter

We are the possibilities
As endless as our imagination

One you - one me
One chance for us to live
One heart - one soul
One life for us to give
One dream - one mind
One sky up above
One you - one me
One love
Yeah yeah yeah
One love
Yeah yeah yeah
One love
One you - one me
One chance for us to live
One love
One you - one me
Chúng ta chỉ là những đứa trẻ để hiểu rằng
Chúng ta là hai trong một triệu người
Nhưng những hạt cát quý báu
Chúng ta để trượt qua những ngón tay
Và nhảy múa trong cơn gió
Chúng ta tìm thấy nhau

Có em - có anh
Có một cơ hội cho chúng ta sống
Một trái tim - một tâm hồn
Một cuộc sống để chúng ta trao đi
Một giấc mơ – một tâm trí
Một bầu trời rộng mở trên cao
Có em – có anh
Có một tình yêu

Một tình yêu

Một ngôi sao ước một điều ước cho chúng ta đêm nay
Treo trên thiên đường
Được sinh ra bởi nguồn sáng của chúng ta
Và cô ấy hiểu được cảm giác đó
Khi tỏa sáng khắp thế giới
Và kéo dài mãi mãi

Có em - có anh
Có một cơ hội cho chúng ta sống
Một trái tim - một tâm hồn
Một cuộc sống để chúng ta trao đi
Một giấc mơ – một tâm trí
Một bầu trời rộng mở trên cao
Có em – có anh
Có một tình yêu

Một tình yêu

Hoàn toàn đầu hàng trước những trân chiến của em
Chỉ có tình yêu mới làm chúng ta trở nên ý nghĩa

Chúng ta là những triển vọng
Vĩnh cửu như trí tưởng tượng của ta

Có em - có anh
Có một cơ hội cho chúng ta sống
Một trái tim - một tâm hồn
Một cuộc sống để chúng ta trao đi
Một giấc mơ – một tâm trí
Một bầu trời rộng mở trên cao
Có em – có anh
Có một tình yêu

Một tình yêu

Một tình yêu
Có em – có anh
Có một cơ hội cho chúng ta sống
Một tình yêu
Có em có anh


 
×
Quay lại
Top