[Lyrics] Pray - Take That

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Pray - Take That

What a miracle is life
The fields are high and fruit is ripe
So hold out your hands
Yeah hold out your hands
And you're the same as me
You breathe the air I breathe
And we don't understand
Yeah we don't understand

[bridge]
And if you don't ask questions you won't know why
So say a prayer for the dying while there's still time

[ref]
Pray for good and pray for love
Pray for peace and pray it's enough
Pray for salvation pray that we're right
Pray one day we open our eyes and
Pray for them and pray for us
Pray one day we can live as one
Pray for the children whose time is come
Pray they forgive us for the stupid things we've done

We all see the same sun
Each day the golden praise is sung
To the wonder of man
Yeah the wonder of man
And when we look why can't we see
All the riches taht are free
Oh we don't understand
Yeah we don't understand

[bridge]
And if you don't ask questions you won't know why
So say a prayer for the dying while there's still time

[chorus]
Pray for good and pray for love
Pray for peace and pray it's enough
Pray for salvation pray that we're right
Pray one day we open our eyes and
Pray for them and pray for us
Pray one day we can live as one
Pray for the children whose time is come
Pray they forgive us for the stupid things we've done

Một cuộc sống nhiệm màu
Những cánh đồng cao và trái cây thì chín mọng
Vậy đưa đôi tay bạn ra
Yeah đưa đôi tay bạn ra
Và bạn thật giống tôi
Bạn hít thở bầu không khí mà tôi thở
Và chúng ta không hiểu
Yeah chúng ta không hiểu

Và nếu bạn không hỏi những câu hỏi bạn sẽ không biết tại sao
Vậy hãy nói một lời cầu nguyện cho cái chết trong khi vẫn còn thời gian

Cầu nguyện cho điều tốt và cầu nguyện cho tình yêu
Cầu nguyện cho hòa bình và cầu nguyện cho no đủ
Cầu nguyện cho sự cứu rỗi, cầu cho chúng ta đúng
Cầu cho một ngày chúng ta mở đôi mắt ra và
Cầu nguyện cho họ và cầu nguyện cho ta
Cầu nguyện cho một ngày chúng ta có thể sống như một
Cầu nguyện cho những đứa trẻ khi thời khắc đã đến
Cầu cho họ tha thứ chúng ta vì những điều ngu ngốc ta đã làm

Chúng ta đều thấy một mặt trời
Mỗi ngày, lời ca ngợi quý giá được sướng lên
Cho điều kì diệu của con người
Yeah, điều kì diệu của con người
Và khi chúng ta nhìn ra tại sao chúng ta không thể thấy
Tất cả điều quý giá đều miễn phí
Oh chúng ta không hiểu
Yeah chúng ta không hiểu

Và nếu bạn không hỏi những câu hỏi bạn sẽ không biết tại sao
Vậy hãy nói một lời cầu nguyện cho cái chết trong khi vẫn còn

Cầu nguyện cho điều tốt và cầu nguyện cho tình yêu
Cầu nguyện cho hòa bình và cầu nguyện cho no đủ
Cầu nguyện cho sự cứu rỗi, cầu cho chúng ta đúng
Cầu cho một ngày chúng ta mở đôi mắt ra và
Cầu nguyện cho họ và cầu nguyện cho ta
Cầu nguyện cho một ngày chúng ta có thể sống như một
Cầu nguyện cho những đứa trẻ khi thời khắc đã đến
Cầu cho họ tha thứ chúng ta vì những điều ngu ngốc ta đã làm 

×
Quay lại
Top