[Lyrics] I Will Pray For You - Katherine Jenkins

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
I WILL PRAY FOR YOU.
As you find your way
Through this life you make
I hope you live each day
For all it?s worth
I will pray for you
Go where your heart leads
And dream your biggest dreams
All of these things
I will pray for you

I will pray for you
I will pray for you
Through every darkness
Through every light
This road ahead of you
I cannot carry you
But I can promise
I will pray for you

If a love so true
Breaks your heart in two
And it hurts so much
That you can?t forgive
And even the smallest step
Feels like miles away
But you?ll get there one day
I will pray for you

I will pray for you
I will pray for you
Through every darkness
Through every light
This road ahead of you
I cannot carry you
But I can promise
I will pray for you

So if you ever start to wonder
If you?re in this world alone
I?ll be there to help you over
If you lose your way
If you lose your faith

When your time is through
My final wish for you
Is to count you blessings not your regrets
With peace inside your soul
And all that heaven holds
I hope you always know
I will pray for you

I will pray for you
I will pray for you
Through every darkness
Through every light
This road ahead of you
I cannot carry you
But I can promise
I will pray for you
Khi con đã tìm ra lối đi riêng
Làm chủ cuộc đời mình
Mẹ mong con mỗi ngày
Sống cho đáng sống
Mẹ sẽ cầu Trời khấn Phật cho con
Hãy đến nơi trái tim con chỉ hướng
Và mơ ước mơ vĩ đại nhất của mình
Tất cả những điều này
Mẹ cầu cho con làm được

Mẹ sẽ cầu Trời khấn Phật cho con
Mẹ sẽ cầu Trời khấn Phật cho con
Qua những đêm tăm tối
Qua những ngày rực rỡ
Con đường này đang mở ra trước mắt con
Mẹ không thể ẵm bồng con đi nữa
Nhưng mẹ có thể nói chắc rằng
Mẹ sẽ cầu Trời khấn Phật cho con

Nếu một tình cảm chân thành
Làm tim con tan nát
Và đau đớn vô cùng
Đến nỗi con không thể tha thứ được
Và mỗi bước chân
Tưởng như ngàn dặm xa
Nhưng rồi một ngày con cũng sẽ đến được nơi mình muốn thôi
Mẹ sẽ cầu Trời khấn Phật cho con

Mẹ sẽ cầu Trời khấn Phật cho con
Mẹ sẽ cầu Trời khấn Phật cho con
Qua những đêm tăm tối
Qua những ngày rực rỡ
Con đường này đang mở ra trước mắt con
Mẹ không thể ẵm bồng con đi nữa
Nhưng mẹ có thể nói chắc rằng
Mẹ sẽ cầu Trời khấn Phật cho con

Vậy nếu có bao giờ con cảm thấy băn khoăn
Nếu con ở trong trời đất này đơn độc
Mẹ sẽ ở đó giúp con vượt qua
Nếu con mất phương hướng
Nếu con mất niềm tin

Khi đời con sắp hết
Thì ước nguyện cuối cùng của mẹ dành cho con
Là hãy đếm những ơn huệ con đã được hưởng chử không phải những niềm ân hận
Với sự thanh thản trong tâm hồn
Và tất cả những gì trời đất chứa đựng
Mong con sẽ luôn biết rằng
Mẹ sẽ cầu Trời khấn Phật cho con
Ko biết bài hát gốc dùng ngôi nào, với tôi thì mẹ-con là ngôi ý nghĩa nhất nên xin dịch theo hướng đó. Còn nữa, xin
 
×
Quay lại
Top