[Lyrics] One Night - The Corrs

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Long day and I'm ready, I'm waiting for your call
'Cos I've made up my mind
My heart aches with a hunger and the want that you were mine
No I cannot deny

So for one night, is it alright
That I give you
My heart, my love, my heart
Just for one night
My body, my soul
Just for one night
My love, my love
For one night, one night, one night

When morning awakes me
Well I know I'll be alone
And I feel I'll be fine
So don't you worry about me
I'm not empty on my own
For inside I'm alive

That for one night, it was so right
That I gave you
My heart - my heart - my love, my heart
Just for one night - one night -
My body, my soul
Just for one night - one night -
My love, I loved
For one night - one night - one night, one night

For one night, it was so right
That I gave you
My heart - my heart - my love, my heart
Just for one night - one night -
My body, my soul
Just for one night - one night -
My love, my love
For one night - one night - one night, one night
One night
Ngày lê thê và em sẵn sàng, em đang chờ đợi cuộc gọi của anh
Bởi vì em đã quyết định
Trái tim em nhói đau với niềm khát khao và với mong muốn anh là của em
Không, em không thể phủ nhận

Rồi vì một đêm, liệu có được không
em trao anh
Trái tim em, tình yêu của em
Chỉ vì một đêm
Thân xác, tâm hồn
Chỉ vì một đêm
Tình yêu của em
Vì một đêm, một đêm

Khi bình minh đánh thức em
Em biết , rằng em sẽ cô đơn
Và em cảm thấy mình sẽ ổn thôi
Thế anh không lo lắng về em sao
Em không trống trải một mình
Vì sâu bên trong, em đang hồi sinh

Vì một đêm, điều đó là đúng đắn
Em đã trao anh
Trái tim em, tình cảm của em
Chỉ vì một đêm, một đêm
Thân xác, tâm hồn em
Chỉ vì một đêm, một đêm
Người yêu ơi, em đã yêu
Vì một đêm, một đêm

(lặp lại đoạn trên)

 
×
Quay lại
Top