[Lyrics] One Summer Night (ft. Kenny Bee) - Chelsia Chan

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532

One summer night the stars were shining bright
One summer dream made with fancy whims
That summer night my whole world tumbled down
I could have died if not for you
Each time I think of you my heart would cry for you
The joy and love from you
Since I was born
Each night I'd pray for you
My heart would wish for you
You've filled my life for me

Set me free like a sparrow up the tree
Give a sign so I would ease my mind
Just say the word and I'll come running wild
Give me a chance to live again
Each time I think of you
My heart would cry for you
The joy and love from you
Since I was born
Each night I'd pray for you
My heart would wish for you
You've filled my life for me

One summer night the stars were shining bright
One summer dream made with fancy whims
That summer night the whole world tumbled down
I could have died if not for you
Each time I think of you
My heart would cry for you
The joy and love from you
Since I was born
Each night I'd pray for you
My heart would wish for you
You've filled my life for me
Đêm mùa hè những vì sao lung linh tỏa sáng
Những ý tưởng mông lung tạo nên một cơn mơ mùa hạ
Đêm nay cả thế giới trong em như chợt đổ xuống
Em có lẽ đã chết nếu không có anh
Mỗi lần em nghĩ về anh, trái tim em sẽ khóc vì anh
Niềm vui và tình yêu đều đến từ nơi anh
Kể từ khi em sinh ra
Mỗi tối em đều cầu nguyện cho anh
Trái tim em đã giành trọn cho anh
Anh lấp đầy cuộc sống cho em

Làm em được tự do như chú sẻ non trên cây kia
Mang đến cho em niềm vui trong cuộc sống
Hãy nói với em và em sẽ chậy thật nhanh đến bên anh
Đưa em quay trở lại với cuộc sống
Mỗi lần em nghĩ về anh
Trái tim em gi.ường như muốn khóc
Niềm vui và tình yêu đều đến từ nơi anh
Kể từ khi em sinh ra
Mỗi tối em đều cầu nguyện cho anh
Trái tim em đã giành trọn cho anh
Anh lấp đầy cuộc sống cho em

Đêm mùa hè những vì sao lung linh tỏa sáng
Những ý tưởng mông lung tạo nên một cơn mơ mùa hạ
Đêm nay cả thế giới trong em như chợt đổ xuống
Em có lẽ đã chết nếu không có anh
Mỗi lần em nghĩ về anh, trái tim em sẽ khóc vì anh
Niềm vui và tình yêu đều đến từ nơi anh
Kể từ khi em sinh ra
Mỗi tối em đều cầu nguyện cho anh
Trái tim em đã giành trọn cho anh
Anh lấp đầy cuộc sống cho em

 
×
Top Bottom