[Lyrics] One more day - Vast

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
One more day – Vast

Have you heard?
Have you tried to understand?
It's all right
It gets easier with time

How are you?
Are you ever coming back?
I have changed
And I realized I was wrong

I was wrong
Now I'll never see your face...anymore
Oh my love, I'd give anything
For one more day with you

I'm getting through
I wish you felt the way I do
I have changed
And I realized I've was wrong

I was wrong
Now I'll never see your face...anymore
Oh my love, I'd give anything
For one more day with you

I was wrong, I was wrong
Now I'll never see your face...anymore
Oh my love, I'd do anything
For one more day with you

I'd do anything
For one more day...
I'd give anything for one more day with you
Thêm một ngày nữa

Em có nghe thấy không?
Em có đang cố để hiểu?
Rồi sẽ ổn thôi
Thời gian sẽ làm mọi thứ trở nên dễ dàng hơn

Em khỏe không?
Em sẽ quay về chứ?
Anh đã thay đổi rồi
Và anh đã nhận ra mình đã sai

Anh đã sai
Giờ anh sẽ không bao giờ thấy gương mặt em nữa
Ôi tình yêu của anh, anh sẽ dâng hiến tất cả
Cho một ngày bên em nữa thôi

Anh đã sai, anh đã sai rồi
Giờ đây anh sẽ không bao giờ thấy gương mặt em nữa
Ôi tình yêu của anh, anh sẽ dâng hiến tất cả
Cho một ngày bên em nữa thôi

Anh sẽ làm bất cứ điều gì
Cho một ngày nữa thôi
Anh sẽ dâng hiến bất cứ thứ gì cho một ngày nữa bên em.


 
×
Top Bottom