[Lyrics] Ordinary World - Duran Duran

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Came in from a rainy Thursday
On the avenue
Thought I heard you talking softly

I turned on the lights, the TV
And the radio
Still I can't escape the ghost of you

What has happened to it all?
Crazy, some are saying
Where is the life that I recognize?
Gone away

But I won't cry for yesterday
There's an ordinary world
Somehow I have to find
And as I try to make my way
To the ordinary world
I will learn to survive

Passion or coincidence
Once prompted you to say
"Pride will tear us both apart"
Well now pride's gone out the window
Cross the rooftops
Run away
Left me in the vacuum of my heart

What is happening to me?
Crazy, some'd say
Where is my friend when I need you most?
Gone away

But I won't cry for yesterday
There's an ordinary world
Somehow I have to find
And as I try to make my way
To the ordinary world
I will learn to survive

Papers in the roadside
Tell of suffering and greed
Here today, forgot tomorrow
Ooh, here besides the news
Of holy war and holy need
Ours is just a little sorrowed talk

And I don't cry for yesterday
There's an ordinary world
Somehow I have to find
And as I try to make my way
To the ordinary world
I will learn to survive

Every one
Is my world, I will learn to survive
Any one
Is my world, I will learn to survive
Any one
Is my world
Every one
Is my world
Đến trong một ngày thứ năm mưa tầm tã
Trên đại lộ
Cứ nghĩ rằng tôi đã nghe bạn nói thật dịu dàng

Tôi bật đèn lên, TV
Và cái radio
Cho đến khi tôi ko thể thoát ra cái bóng của bạn

Điều gì đã xảy ra với tất cả chúng ta?
Điên khùng, một số đang nói
Cuộc đời mà tôi công nhận ở đâu đây?
Chạy xa đi

Nhưng tôi sẽ không khóc cho hôm qua
Có một thế giới bình thường
Bằng cách này tôi đã tìm thấy
Và như tôi đã cố gắng khiến cho con đường của tôi
Đến một thế giới bình thường
Tôi sẽ cố gắng học cách sống

Niềm say mê hay sự trùng hợp
Một lần thúc giục bạn nói
"Lòng kiêu hãnh sẽ khiến chúng ta tan nát"
Và bây giờ lòng kiêu hãnh của tôi đã đi ra cửa sổ rồi
Băng qua những mái nhà
Chạy thật xa
Để lại tôi với trái tim rỗng tuếch này

Điều gì xảy ra với tôi thế này?
Điên khùng, một số đang nói
Bạn của tôi ở đâu khi tôi cần bạn nhiều nhất?
Chạy xa đi

Nhưng tôi sẽ không khóc cho hôm qua
Có một thế giới bình thường
Bằng cách này tôi đã tìm thấy
Và như tôi đã cố gắng khiến cho con đường của tôi
Đến một thế giới bình thường
Tôi sẽ cố gắng học cách sống

Những tờ bạc bên lề đường
Nói lên sự đau khổ và tham lam
Đây là hôm nay, và quên mất ngày mai
Ooh, bên cạnh những bản tin hàng ngày
Về chiến tranh và những mong muốn linh thiêng
Chuyện của chúng tôi chỉ là cuộc đàm luận đau buồn nhỏ nhoi

Nhưng tôi sẽ không khóc cho hôm qua
Có một thế giới bình thường
Bằng cách này tôi đã tìm thấy
Và như tôi đã cố gắng khiến cho con đường của tôi
Đến một thế giới bình thường
Tôi sẽ cố gắng học cách sống

Mọi người
Là thế giới của tôi, tôi sẽ học cách sống
Mỗi người
Là thế giới của tôi, tôi sẽ học cách sống
Mỗi người
Là thế giới của tôi
Mọi người
Là thế giới của tôi 
×
Top Bottom