[Lyrics] One by one - Simple Plan

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
I remember wasting time
Watching as the planes fly by
I remember hearing the engines
Echoing through the sky

And they used to say
That someday you'll forget it
You won't hear them
And they used to say
That time goes by
But nothing changes

I won't miss my flight again
I'm not where I belong
So give me just one chance
And one by one, I'll prove you wrong
One by one, I'll prove you wrong

I remember every night
Sitting by the runway side
I remember waiting for
A reason to say goodbye

And they used to say
That someday you'll forget it
You won't hear them
And they used to say
The day goes by
But you can't change it

I won't miss my flight again
I'm not where I belong
So give me just one chance
And one by one, I'll prove you wrong
One by one, I'll prove you wrong

Sometimes I think I've been wrong
But this is the place I think belong
And every time I speak my mind
I'm leaving you behind

And I won't miss my flight again
I'm not where I belong
So give me just one chance
And one by one, I'll prove you wrong

I won't miss my flight again
I'm not where I belong
So give me just one chance
And one by one, I'll prove you wrong

One by one, I'll prove you wrong
One by one, I'll prove you wrong
One by one, I'll prove you wrong
And one by one, I'll prove you wrong
Tôi nhớ mình đã phí thời gian
Nhìn những chiếc phi cơ bay qua
Tôi nhớ mình đã nghe tiếng động cơ
Rền vang ngang bầu trời

Và mọi người thường hay nói
Rằng một ngày nào đó bạn cũng sẽ quên thôi
Bạn sẽ không nghe họ nữa
Và mọi người thường hay nói
Rằng thời gian rồi sẽ qua đi
Nhưng chẳng có gì thay đổi

Tôi sẽ không lại để lỡ chuyến bay của mình
Tôi không ở nơi mình thuộc về
Vậy thì hãy cho thêm thêm một cơ hội nữa
Và từng chút một, tôi sẽ chứng minh mọi người đã sai
Từng chút một, tôi sẽ chứng minh mọi người đã sai

Tôi nhớ mỗi đêm
Ngồi cạnh đường băng
Tôi nhớ mình đã chờ đợi
Một lý do để nói lời từ biệt

Và mọi người thường hay nói
Rằng một ngày nào đó bạn cũng sẽ quên thôi
Bạn sẽ không nghe họ nữa
Và mọi người thường hay nói
Ngày tháng qua đi
Nhưng bạn không thể thay đổi được

Tôi sẽ không lại để lỡ chuyến bay của mình
Tôi không ở nơi mình thuộc về
Vậy thì hãy cho thêm thêm một cơ hội nữa
Và từng chút một, tôi sẽ chứng minh mọi người đã sai
Từng chút một, tôi sẽ chứng minh mọi người đã sai

Đôi khi tôi nghĩ mình đã sai
Nhưng đây là nơi tôi nghĩ mình thuộc về
Và mỗi lúc tôi nói với chính mình
Tôi đang bỏ lại mọi người sau lưng

Tôi sẽ không lại để lỡ chuyến bay của mình
Tôi không ở nơi mình thuộc về
Vậy thì hãy cho thêm thêm một cơ hội nữa
Và từng chút một, tôi sẽ chứng minh mọi người đã sai
Từng chút một, tôi sẽ chứng minh mọi người đã sai
[x2]

Từng chút một, tôi sẽ chứng minh mọi người đã sai [x3]
Và từng chút một, tôi sẽ chứng minh mọi người đã sai

 
×
Quay lại
Top