[Lyrics] Oh Me - Nirvana

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532Curt Kirkwood)
If I had to lose a smile
If I had to touch feelings
I would lose my soul
The way I do

I don't have to think
I only have to do it
The results are always perfect
And that's old news

Would you like to hear my voice
Sweetened with emotion
Invented at your birth?

I can't see the end of me
My whole expanse I cannot see
I formulate infinity
And store it deep inside of me

[Repeat verses and chorus
Nếu tôi có thể cho đi một nụ cười
Nếu tôi có thể chạm được vào xúc cảm
Tôi sẽ khiến cho linh hồn mình tan đi
Đó là cách mà tôi thực hiện.

Tôi không cần phải suy nghĩ
Tôi chỉ cần làm điều đó thôi
Những kết quả bao giờ cũng trọn vẹn
Và đó là những gì đã qua rồi.

Liệu em có muốn nghe giọng nói tôi
Đã trở nên ngọt ngào trong sự xúc động
Chỉ để dành trong ngày sinh của em?

Tôi không thể thấy ngày tôi ra đi
Cái hố đất rộng tôi ngã lưng
tôi cũng không thể thấy
Tôi tạo nên một hằng số bất tận
Và dấu trong thẳm sâu tâm hồn tôi. 
×
Quay lại
Top