[Lyrics] Startin' With Me - Jake Owen

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
I had a one night stand with my best friend's baby sister
And to this day he still won't speak to me
I pawned my grandpa’s old guitar in college
For a case of beer and a tank of gasoline
I took a swing at my old man one Christmas
I never dreamed that it would be his last
I wish mom had rung my neck
When she caught me with those cigarettes
Which reminds me, I’m down to my last pack

If I had a dime
For half the things I did
That didn’t make no sense at all
I'd be living a little higher on the hall
If only I’d have known
That later on down the road
I’d look back and not like what I see
I’d have changed a lot of things
Startin’ with me

I called my brother everything I could think of
The night he wouldn’t bail me out of jail
I lost a job most folks ‘round here would die for
By laying out all night and raising hell
And I let a woman that I love slip through my fingers
Chalk another dumb move up to my foolish pride
I wasn't there standin’ by the bed
When the preacher bowed his head
With the family, the day my grandma died

If I had a dime
For half the things I did
That didn’t make no sense at all
I'd be living a little higher on the hall
If only I'd have known
That later on down the road
I’d look back and not like what I see
I’d have changed a lot of things
Startin’ with me

If only I’d have known
That later on down the road
I’d look back and not like what I see
Whoa, I’d have changed a lot of things
Startin’ with me
Startin’ with me
Tôi đã vui vẻ một đêm với con em bé bỏng của thằng bạn thân
Và tới hôm nay, anh ấy vẫn không nói chuyện với tôi
Tôi đem cầm chiếc đàn ghita cũ thời đại học của ông tôi
Chỉ đổi lấy một chầu bia và một thùng dầu hỏa
Tôi đã đánh cha tôi vào mùa Giáng Sinh nọ
Tôi không ngờ rằng đó là mùa Giáng Sinh cuối cùng của ba
Tôi ước mẹ vặn cổ tôi cho rồi
Khi mẹ bắt gặp tôi hút thuốc
Điều đó nhắc nhở tôi, tôi hút tới gói cuối cùng rồi

Nếu tôi có một đồng
Cho một nửa những gì tôi đã làm mà chẳng có tí ý nghĩa nào hết
Tôi sẽ sống sang hơn một tí trong phòng lớn
Phải chi tôi biết trước
Rằng sau này khi đã đi trên đường đời
Tôi sẽ nhìn lại và không thích điều tôi trông thấy
(Nếu biết thế) Tôi sẽ thay đổi nhiều điều
Bắt đầu từ ngay bản thân tôi

Tôi đã gọi anh tôi bằng tất cả những ngôn từ gì tôi có thể nghĩ ra
Vào cái đêm anh ấy không chịu chuộc tôi ra khỏi tù
Tôi đánh mất một công việc mà hầu hết bạn bè ở đây thèm khát
Bằng cách lang thang ngoài đường suốt đêm và quậy phá
Và tôi để người phụ nữ tôi yêu tuột mất khỏi bàn tay mình
Vẽ ra một tên ngốc nữa, tiến lên bậc thang kiêu hãnh ngốc nghếch của tôi
Tôi đã chẳng ở đó, đứng cạnh bên gi.ường
Khi cha xứ cúi đầu
Cùng với gia đình, vào cái ngày bà tôi mất

[Điệp khúc]

Phải chi tôi biết trước
Rằng sau này trên đường đời
Tôi nhìn lại và không thích những gì mình thấy
Oa, (nếu biết thế) tôi đã phải thay đổi nhiều thứ lắm
Bắt đầu từ ngay bản thân tôi
Bắt đầu từ ngay bản thân tôi

 
×
Top