[Lyrics] Obvious - Westlife

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532

Obvious

Yeah, ooooh...
We started as friends
But something happened inside me
Now I'm reading into everything
But there's no sign you hear the lightning, baby

You don't ever notice me turning on my charm
Or wonder why I'm always where you are

[Shane (Westlife):]
I've made it obvious
Done everything but sing it
(I've crushed on you so long, but on and on you get me wrong)
I'm not so good with words
And since you never notice
The way that we belong
I'll say it in a love song

[Bryan (Westlife):]
I've heard you talk about
(Heard you talk about)
How you want someone just like me (Bryan echo: just like me)
But everytime I ask you out
(Time I ask you out)
We never move pass friendly, no no

And you don't ever notice how I stare when we're alone
Or wonder why I keep you on the phone

[Shane (Westlife):]
I've made it obvious
Done everything but sing it
(I've crushed on you so long but on and on you get me wrong)
I'm not so good with words
And since you never notice
The way that we belong
I'll say it in a love song
Yeah...

[Mark:]
You are my very first thought in the morning

[Shane:]
And my last at nightfall

[Mark:]
You are the love that came without warning

[Mark & Shane:]
I need you, I want you to know

[Shane (Westlife):]
I've made it obvious
So finally I'll sing it
(I've crushed on you so long)
I'm not so good with words
And since you never notice
The way that we belong
I'll say it in a love song

[Westlife:]
And sing it until the day you're holding me
I've wanted you so long but on and on you get me wrong
I more then adore you but since you never seem to see

[Shane:]
But you never seem to see
I'll say it in this love song
ife voi .


Chúng ta bắt đầu là bạn
Nhưng bây giờ, 1 cái gì đó đã xảy ra trong tôi
Giờ đây, tôi như đọc - biết được mọi thứ
Nhưng kô có dấu hiểu nào cho rằng em đã thấy ánh sáng...

Em còn kô nhậh biết được rằng tôi đã ráng làm tốt
hay tự hỏi rằng tại sao ti6 lại luôn bên em

[Shane (Westlife):]
Tôi đã làm rạnh rọc
Làm tất cả mọi việc ngoại trừ hát lên
Tôi đã yêu em từ lâu, nhưng mà mọi việc l;àm trái ngang
Tôi không nói tốt
Và em cũng chẳng để ý
Cái cách mà chúng ta thuộc về nhau
Tôi sẽ nói, nó là một bản tình ca

[Bryan (Westlife):]
Anh đã nghe em nói
Nghe em nói rằng
Em chỉ muốn một người giống nhu anh
Nhưng mỏi lần anh thổ lộ
Chúng ta chưa bào giờ vượt trên mức bạn bè

Và em cũng chẳng để ý cách tôi nhìn em khi chúng ta một mình
Hay tự hỏi rằng tại sao anh giữ em tr6ên phône

[Shane (Westlife):]
Tôi đã làm rạnh rọc
Làm tất cả mọi việc ngoại trừ hát lên
Tôi đã yêu em từ lâu, nhưng mà mọi việc l;àm trái ngang
Tôi không nói tốt
Và em cũng chẳng để ý
Cái cách mà chúng ta thuộc về nhau
Tôi sẽ nói, nó là một bản tình ca

[Mark:]
Em là cái mà tôi gnhĩ 9dến đầu tiên khi thức giấc

[Shane:]
Và cuôi cùng khi đêm xuống

[Mark:]
Em là tình yêu đến không bào trước

[Mark & Shane:]
Tôi cần em, tôi muốn em biết

[Shane (Westlife):]
Tôi al2m cho rõ ràng
Nên cuối ùng, tôi hát lên rằng
Tôi đã yêu em từ lâu
Tôi không nói tốt
Và em cũng chẳng để ý
Cái cách mà chúng ta thuộc về nhau
Tôi sẽ nói, nó là một bản tình ca

[Westlife:]
Và hát cho tời nàgy àm em ôm tôi
Tôi đã mu6ón em tử lâu rồi, nên mọi vịec cứ sai
Anh yêu em nhìu nhưng em ko có như dzậy

[Shane:]
Nhưng em ko bao giờ giống như vậy
.. Tôi sẽ hát... bài tình ca

.... hehe mình dịc dở ẹt... !! mai mốt hổng dịch nữa đâu

 

Hiệu chỉnh bởi quản lý:
×
Quay lại
Top